דף 2185

דף מספר 2185  כ"ו בתשרי תשע"ו 9 באוקטובר 2015

עריכה והדפסה : נעה ידין  ועדנה לנדאו

עריכה באינטרנט: טל גולן  אייל אורן

הדף באתר גבע www.kvgeva.org.il. הערות, כתבות, מכתבים, בקורת ומחמאות מהבית ומהפזורה אפשר לשלוח ל  e.mail שלנו: daf@kvgeva.org.il

*******

משולחן המזכירות

אסיפת חברי קב' גבע תיערך ביום ב' 12.10.15

בשעה: 20:00 במועדון לחבר

(שימו לב  לשינוי ביום)

 סדר היום:

1.                  דין וחשבון ממצאי ביקורת מעקב בנושא רשות-הבינוי, משרד הבניין ובניית שכונת הדרים 6,5.

 מציג את הדו"ח  המבקר רון רוזן.

חוברת הדו"ח מחולקת לחברים בתאי-הדואר לקראת סוף השבוע.

**********************************

מישיבת המזכירות

המזכירות נפגשה עם המבקר רון רוזן ודנה בדין וחשבון של ביקורת המעקב בנושא

רשות-הבינוי, משרד הבניין ובניית שכונת הדרים 6, 5.

הנושא מועבר לדיון באסיפה (12.10.15)

שבת שלום

צלילה לקס

מופיע בעלון:
תגובות לדף