דבידנדים מנכסים מניבים – "יש דבר כזה!" - רבקה ארצי

דבידנדים מנכסים מניבים – "יש דבר כזה!"

הובאה בפני הציבור הצעה לשינוי אורח החיים בגבע.

נערכו בעקבותיה מספר מפגשים שנועדו להבהיר את  ההצעה לשינוי השיטה , לשינוי שיטת אורח החיים בגבע.

עיינתי היטב בהצעה , והבנתי היטב  את  תוכנה ומשמעותה.

השתוממתי והופתעתי  כבר מן הקריאה בדפים הראשונים של ההצעה  - הדפים  העוסקים  בשינוי שיחול באורח החיים של הגמלאים בקיבוץ המתחדש.

לא אחת זימן מוקי ידין  (מרכז הועדה המטפלת בשמירת זכויות סוציאליות לכל חברי גבע) את המעוניינים לשיחות הבהרה במועדון לחבר.

בשיחות אלה דובר על גובה הפנסיה הנצברת לגמלאים . כיום עומדת הפנסיה הזו על 5175 ₪ , והיא עוברת לקופת הקיבוץ כל זמן שאורח החיים יהיה שיתופי.

כאשר יוחלט על שינוי אורח החיים  , ועל משכורת דיפרנציאלית הופך הקיבוץ באחת מבחינה חוקית( חוקי מדינה)למה שקרוי :"קיבוץ מתחדש",

( הביטויים הפרטה "רכה" או "קשה" המתלוים להסברים על ההצעה החדשה,אינם רלבנטיים לחלוטין משעה שהוחלט על משכורת דיפרנציאלית.)

ומכאן שבחישוב פשוט וטבעי , חלקו של הגמלאי אמור להיות מעתה  :

הפנסיה הצבורה + קצבאות  הביטוח הלאומי ,-

( כספי הביטוח הלאומי בדומה לכספי הפנסיה גם הם נכנסים לקופה המשותפת כל זמן שהקיבוץ הוא שיתופי.)

והנה בהצעה שהוגשה לנו – לא יקבל הגמלאי לא את הפנסיה הצבורה , אף לא את קצבאות הביטוח  הלאומי. הם יוסיפו  להיכנס לקופה המשותפת.

תחת זאת  יקבל הגמלאי  תקציב אחיד  , ומידי שנה בשנה  יהיה הגמלאי נתון לחסדיה של ועדה "שתבחן מחדש את צרכיו",  תעלה את התקציב או רחמנא ליצלן תקצץ אותו , בהיותה נתונה ללחציהם של גורמים מגורמים שונים :כלכליים , אינטרסנטים, והדברים  הרי ידועים.

 כדי לרפא מראש את ההצעה החולה הזו , מתלווה אליה  הבטחה: "הגמלאי יקבל דבידנדים מנכסים מניבים."?? ?      אופס!!!!!!!.

אני רוצה להזכיר ולומר שוב  בבהירות:

 לגמלאים יש פנסיה צבורה ויש ביטוח לאומי.

לשם כך פעלה גבע שנים , בהחלטות מסודרות מעת לעת , ובדיווח מוקפד לציבור על ידי מוקי ידין והועדה שלצידו.

מתוך הפנסיה הצבורה וקצבאות הביטוח הלאומי ,שיקבל הגמלאי , בהסכמה נרחבת מאד של 75% , יקבע מה יהיה שעור המיסוי וההשתתפות של הגמלאים בנושאים שונים של החיים בקהילה בקיבוץ מתחדש.

לצערי אי אפשר שלא לחוש בעיוות המוסרי של ההצעה  שדנים בה כעת, האומרת לא אחרת מאשר :שלי שלי – שלך שלי . אי אפשר להתעלם מתחושות התסכול והעלבון, שהיא גורמת לציבור גדול מבני המקום ובוניו. ואי אפשר שלא לחוש באי אמון עמוק שמעוררת ההצעה בצוות שהגה תכנית כזו ובחברה שהנחתה אותו לנהוג כך.

רבקה ארצי.

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף