במטעים - אבשי בן יהודה

במטעים

סוכות הוא המועד הנכון לנסות ולסכם את שקרה במטעים בשנה החולפת וזה למרות שחלק מהיבול טרם נאסף וחלקו נאסף אבל טרם פוצח ונשקל עד סופו אבל פטור בלי סיכום כלשהו אי אפשר אז הנה זה בא.

בשקדים השנה התחילה בצורה מבטיחה. פוטנציאל היבול נראה מבטיח מזג האויר היה קר יחסית כמו שהשקדים אוהבים ושפע גשמים הרוו את האדמה. הבעיה התחילה כאשר רוב זמן הפריחה ירד גשם ושררו תנאי קור והדבורים לא יכלו לצאת ולהפרות את הפריחה השופעת וכידוע בלי דבורים אין פירות בשקדים.

ידענו שהשנה לא תהיה שנה טובה אבל לא ידענו כמה. במאי עשינו הערכת יבול מסודרת והסתבר שחששותינו התאמתו והיבול הוא בינוני נמוך. הגענו לניעור ולאיסוף והתמונה הלכה והתבררה וכיום למרות שלא כל הפרי פוצח ונשקל אפשר להעריך שנגיע לבערך 130 טון גלעין. הגלעינים גדולים מאד והמחירים גבוהים מאד בגלל בעיות קשות בשקדים בארה''ב ולכן הסיכום יהיה כנראה שנה בינונית פלוס.פרטים יהיו כשיגמר הפיצוח.      

 

הדבורים איכזבו הפעם. ושלא באשמתן... הכל בידי שמים...

בזיתים היבול כבד והמחירים בינוניים פלוס אבל בגלל שהפרי טרם נוער והשמן טרם נאצר אי אפשר לתת כרגע סיכום טוב יותר.


בפרדס נקטוף השנה את היבול הראשון. הכמות בהתאם לגיל העצים הצעיר בערך טון פרי לדונם והמחירים בינוניים וטרם ידועים נקווה לטוב.

 

בנוסף אנחנו מגדלים מטע זיתים של כ-80 דונם לידידנו בן גבע מהמושב השכן. חציו מבוגר וחציו צעיר. המטע הצעיר מתפתח יפה והמבוגר נושא כמות נמוכה של פרי בגלל סירוגיות אחרי שבשנה שעברה נשא יבול כבד במיוחד.

אנחנו מחזיקים גם מטע תמרים שבעיקרו הוא למעשה משתלה לנוי.

 

בתקווה לשנה טובה יותר בשקדים בשנה הבאה ולשנת יבולים והכנסות נאות לכל בית גבע ובברכת כל טוב ושנה טובה וחתימה טובה

בשם צוות הנוטעים

אבשי

מופיע בעלון:
תגובות לדף