משולחן המזכירות - צלילה

משולחן המזכירות

עדכון

1. זיכוי / חיוב חשמל

המזכירות הנחתה את מנהל הקהילה להעביר לחברים חיוב/זיכוי (350 ₪) כפי שהיה עד כה בשבע השנים האחרונות.

המזכירות תערוך דיון מחודש בכל נושא החשמל לאחר החגים.

2. תוצאות המשאלים (18.9.2015):

     א. נבחר מרכז-בניין – ערן נבון.

     ב.  יואל פרנס וצור פלג נבחרו כנציגי ציבור להנהלה-כלכלית.

******************

משולחן המזכירה

 

ערה"ש תשע"ו – 13.9.15

לקראת שנה חדשה

לא פשוטה הייתה מציאות השנה החולפת עבורנו.

שנה של חיפוש דרך, שנה של קושי כלכלי והרבה קשיים חברתיים.

לא פשוטה תהיה מציאות השנה הבאה אלא אם כן כל חבר יחיד וכולנו כקבוצה, נשכיל לפעול במשותף, על אף חילוקי דעות, ולא נפעל כקבוצות בעלות אינטרסים מנוגדים.

אלא אם כן ניצור בינינו שפה עניינית, וברורה  שפה היוצרת שיח משותף ולא נדבר בשפה אלימה הבאה להשתלט על השיח הציבורי לטובת בעלי אינטרס.

אלא אם כן לא ניתן לקשיים הכלכליים, לקשיים החברתיים ולקשיים של עיצוב דרך חדשה, לנהל אותנו.

עלינו להתמודד עם הקשיים במשותף, בדרך מושכלת כאשר כל אחד ואחת מאיתנו נוטל בה חלק.

 על כל אחד ואחת מאיתנו מוטלת האחריות.

אאחל לכולנו שנה של מציאות טובה יותר.

צלילה לקס

מזכירת קב' גבע

**********************

* המזכירה תיעדר מהעבודה בתאריכים: 24.9.15-5.10.2015

ניתן לפנות לרענן פרנס בבעיות הדורשות פיתרון.

גמר חתימה טובה

מופיע בעלון:
תגובות לדף