ממערכת החינוך - רועי לרון

ממערכת החינוך

דווח למזכירות-

ועדת חינוך סיימה עבודה של כחודש וחצי בנושא צימצום עלויות החינוך הבלתי פורמלי.

חברי הועדה התחלקו למס' צוותים וכל צוות בדק לעומקו נושא שונה כשלאחר מכן התכנסנו לסיכומים.

בסופו של התהליך, ועדת חינוך הציגה למזכירות את סיכום התהליך אשר יבוא לידי ביטוי בהצטמצמות של כ-300 אלף ש"ח לשנת החינוך הקרובה.

הושם דגש גדול בועדה על הניסיון שלא להיכנס לכיסו של חבר המשק ועדין להצליח להתייעל ולצמצם עלויות .

כמו כן אנחנו נכנסים לתהליך בו נדון בשיתוף ההורים, הציבור והנוער בנושא חדרי השכבה הבוגרת. נושא זה נבדק בעבר מספר פעמים, אך בעקבות בקשות של הורים וכן עקב הצורך לחסוך בעלויות נחדש דיונים אלו בקרוב.

שנת החוגים בפתח - עידכונים

כמדי שנה גם השנה ירכזו במרכז סקרנות את נושא החוגים. תקנון החוגים ישלח להורים במייל מסודר כמו בשנים עברו.

אנו מאחלים שנת חוגים מוצלחת לילדים ולהורים.

נוער מצטיין בחוגים

נושא הנוער המצטיין נדון השנה רבות בועדת חינוך לאחר עבודה ממושכת כולל למידה ממספר קיבוצים שונים ברחבי הארץ. אנו מתחילים ליישם את נוהל מתן המילגה לילדים אלו כחלק מתקציב החוגים.

נוהל מתן מלגה לנערים מצטינים בחוגים

בתחום החוגים והספורט נדרשת השקעה רבה מאוד בכדי לממש מטרות ולהגיע להישגים.

ההשקעה באה לידי ביטוי בשעות רבות של אימונים, נסיעות, וכן רכישת ציוד. 

חינוך גבע שואף לעזור כפי יכולתו בכדי לעודד הישגיות בקרב בני הנוער ורואה בזאת חשיבות רבה.

א- ועדת חינוך תקבע סכום שיהווה את קרן המלגות לשנה הקרובה. סכום זה יהיה מוגדר מראש על מנת למנוע חריגות בתקציב.

ב-צוות המלגות יורכב מחמישה חברי גבע ביניהם יו"ר החינוך ומנהל החינוך הבלתי פורמלי.

ג-סכום הקרן יחולק שווה בשווה בין ציבור הנערים אשר עומדים בקריטריונים לחלוקת המלגה.

ד-מקסימום גובה המלגה יהיה עד 3000 ש"ח לשנת חוגים - ספטמבר עד סוף יוני. סכום הכסף יועבר אל מול קבלות ואך ורק לצורכי רכישת ציוד, נסיעות, דמי הרשמה, מחנות אימונים. לא יוחזר כסף על אש"ל ולא על נסיעות לביקורי הורים.

ה-השתתפות של הקיבוץ במלגה מותנת במילוי חובותיו כלפי הקיבוץ.

ו- הסכום שיוקצה לקרן המלגות מותנה באישור תקציב החינוך השנתי ע"י הקהילה.קריטריונים לקבלת מלגה-

א- התמדה של שבע שנים, כלומר סיום שש שנים באותו התחום.

ב- הגעה להישגים ברמה הארצית.

ג-הצגת אישורים בגין היצטיינותו של הנער מאיגוד/עמותה/חוג בו הוא נמצא.

הגשת בקשות למלגה יש להגיש עד ה-30 באוקטובר.

אישור הבקשות יעשה בצורה דיסקרטית ולא מאוחר מ-1 לדצמבר. 

במידה ותהיינה בקשות חריגות, ניתן לפנות לועדת המלגות.

ניתן יהיה לערער על החלטת צוות המלגות לועדת חינוך.

 

שנה טובה ממערכת החינוך

רועי לרון

מופיע בעלון:
תגובות לדף