עדכון מצוות פני גבע לאן - סמדר פרנס

 

 החום עדיין מכה בעוז, שנת הלימודים החלה, החצבים כהרגלם, מסמנים את בוא הסתיו ושנת תשע"ו ממתינה לתורה והנה עד רגע קט היא כבר כאן ועימה התחלות, תקוות, ציפיות...

צוות "פני גבע לאן", פרסם לעיון הציבור, את חוברת העקרונות לשינוי, שגובש לאחר שנה של עבודה .

מודל "רשת הביטחון" שהוצג, מציע מודל הפרטות "רך", הנשען על מימון הקהילה בתחומי הליבה של חיינו המשותפים: חינוך, סיעוד, בריאות, בעלי צרכים מיוחדים.  כל זאת מתוך תפיסה ערכית/ אידיאולוגית, שנכון לשמר מידה משמעותית של ערבות הדדית בתחומים אלו, שהיוו מאז ומתמיד אבני דרך יסודיים באורחות חיינו.

קיימנו שני מפגשים להסברת העקרונות ולדיון פתוח עם כלל החברים. בשני המפגשים השתתפו כ- 100-110   חברים, בעיקר חברים מבוגרים,  ומעט מאוד צעירים.  לפיכך, קיימנו מפגש נוסף בפאב, אליו הוזמנו כל צעירי גבע לשמוע ולהשמיע . למפגש זה הגיעו כ- 30 חברים ונקלטים צעירים.

במפגשים שהתקיימו בחד"א , התמקדנו בעיקר בנושא הפנסיה. קבוצת חברים חלקה על הצעת הצוות וביקשה הצגת חלופות נוספות. כדוגמא, הציגו את מודל קיבוץ מזרע, המבוסס על תקציב פנסיונרים, כנגזרת  של רמת הפנסיה הצבורה לחברים ומנגד מודל הפרטה עמוק הרבה יותר.

אחרי החגים, נקיים מפגשים נוספים על הנושא הפנסיוני, להצגת והסברת מודלים שונים, המבטאים גישות שונות בנושא ההפרטות. בחוברת הוצגו עקרונות בלבד ללא נתונים כמותיים. בדיונים הבאים יוצגו דוגמאות כמותיות להדגמת והסברת ההבדל בין הגישות.. לבחירת המודל המועדף, יש השפעה משמעותית על כלל פרקי ההצעה לשינוי, והתכנות כלכלית שונה בתכלית.

במפגש שקיימנו עם הצעירים, התמקדנו בפרק ההתפרנסות והצגת מודל רשת הביטחון. הצעירים העלו שאלות רבות בנוגע לאופן התנהלות נושא הבניה של בתי החברים ביום ש"אחרי". צוות ההיגוי יגבש הצעה מפורטת בנושא זה, שתוצג לציבור לפני ההכרעה בקלפי. ההצעה שתגובש תוצג ותידון במפגשים שנקיים בהמשך.

לדיונים הראשוניים שקיימנו, חשיבות מהמעלה הראשונה. מטרתם הייתה שיח פתוח, משוב ציבורי, המקיים "ראה וחדש" . הערות ושאלות החברים חידדו נושאים שונים, חשובים ומרכזיים לעיצוב חיינו המשותפים בהמשך דרכנו. צוות ההיגוי יחדש עבודתו מייד אחרי חגי תשרי, בתקווה לגבש הצעה מפורטת וכוללת יותר עוד במהלך השנה הלועזית הנוכחית.

המשימות המרכזיות שנדרש אליהן בחודשים הקרובים:

·        סיום בחינת ההיתכנות הכלכלית וכתיבת החוברת המפורטת לאורה.

·        כניסה לתהליך תמחור משרות לכל החברים העובדים בגבע. תהליך שייעשה בעזרת חברת "אבני דרך", בשיתוף מש"א, מנהל הענף והחבר/ה.

·        גיבוש הצעה מפורטת בנושא בניית בתים עבור חברים צעירים ונקלטים

·        הצגת מודלים שונים, בנושא תקציב הפנסיונרים והתכנסות למודל מוסכם, התואם את מכלול השינוי עליו יוחלט לבסוף.

·        גיבוש הצעה מפורטת בתחומי חיינו השונים- סל שירותים מפורט : חינוך, בריאות, סיעוד וכד'

·        קיום דיונים ציבוריים על כל אחד מהפרקים ולבסוף גיבוש הצעה מפורטת להצבעה  בקלפי.

מאחלת לכולנו, שנת חידוש הסכמות   חג שמח ושנה טובה.

סמדר פ.

מופיע בעלון:
תגובות לדף