מנהל קהילה - איציק מור

בפרוס השנה החדשה אני מאחל לחברי קבוצת גבע

שנת פריחה ,התחדשות,

יזמות צמיחה ושמירה על הקיים .

לאחרונה קיימנו חשבון נפש ,דיונים משותפים עם מנהלי הפעילויות ליישום את החלטת ההנהלות לצמצום בהוצאות הקהילה. בעזרת מנהלי הפעילויות הבנו תוכנית התייעלות וחיסכון.

תוכנית ההתייעלות תעזור לאזן את תקציב הקהילה ,שהופחת  עקב צמצום הדיבידנד מהעסקים.

האירועים והעשייה בשנה האחרונה ומה היעדים לשנה החדשה.

שנת תשנ"ה

*יישום הפרדת הקהילה מהעסקים.

*העברת החוב וביטול הערבויות, יצירת  חייץ משפטי בין הקהילה והעסקים, סדר במבנה הארגוני ויכולת הצגת מצבה הכלכלי של קהילת גבע, באופן שקוף.

מבנה זה  יצר, מחויבות כלפי המערכת הבנקאית לעמידה בפירעון החובות, שהם היו תנאי ראשוני להפרדה וביטול הערבויות של הקבוץ לעסקים.

*הפרטנו את הארוחות בחדר אוכל לאחר שנים רבות. הפרטה זו העבירה  לחברי גבע תקציב המאפשר יתר גמישות ובחירה עצמאית ושיקול איך לכלכל את עצמם.

*איחדנו את המרכולית עם הכלבו למבנה אחד הנותן שירות טוב יותר לחברים, נגיש מרוכז ומגוון.

*בחודשים האחרונים אנו פועלים לביצוע תוכנית התייעלות וחסכון, הסעיפים אשר עמדו להצבעה בקלפי אושרו ומיושמים בימים אלה. חברי גבע גילו בגרות ואחריות על חייהם בכך ,שנטלו על עצמם גזירות כלכליות שיעזרו להביא את המערכת ליכולת עמידה בהתחייבות  לקיטון החוב .

*טיפלנו ברישום שוטף ובזמן של הוצאות הקהילה והפקת דוחות בזמן "אמת" מאפשר מעקב ופיקוח צמוד על תקציבי הקהילה.

הקהילה עומדת לאורך השנה בתקציבה ,מה שמאפשר לעמוד בשיתוף העסקים בהתחייבויות הפיננסיות.

שנת תשע"ו

יעד עיקרי הגדלת היכולת הכלכלית של הקהילה ועמידה בתקציב, תוך שיפור ברווחת החברים.

על מנת לעמוד ביעד נדרש שיתוף פעולה של כל בעלי התפקידים בקהילה ,חברים העובדים ונותנים שירות בקהילה, כל מי שעולה ראיון וברצונו לקדם אותו מוזמן .

יחד נגדיל  את היכולות להביא לקהילת גבע, רמת חיים התואמת את  היכולת  הכלכלית של הקבוץ.

אני כמנהל קהילה בגבע יחד עם מנהלי הקבוץ ,יש לנו תפקיד ומטרה, להצעיד קדימה את היישוב. להביא את  גבע למקום שבו הוא צריך להיות.

יישוב חזק, מבוסס, קהילתי ועם חזון ואופק. ישוב שבו אדם קם בבוקר ואומר "אני מקבל מצווה עשה של אהבת לרעך כמוך "

חג שמח,

איציק מור מנהל קהילה

בעקבות השאילתה באסיפה בעניין חיוב-זכוי חשמל המזכירות החליטה להשאיר את הקיים עד לדיון בנושא.

  בתקציב אוגוסט יופיעו חיוב-זכוי חשמל

מופיע בעלון:
תגובות לדף