שנה טובה - יהודה בכר

‏08/09/2015                 

חברי גבע

 בפרוס השנה החדשה שבאה עלינו רק לטובה, אני רוצה לצרף את ברכתי לכל חברי הקיבוץ כפרטים,וגם לקבוצה עצמה.

אנחנו בעיצומה של תקופה מאתגרת ביותר,הן בסביבה האינטימית והקרובה,שהיא הקבוצה ונחברים עצמם על התהליכים החברתיים המכוננים שאתם עוברים,והן במעטפות הארצית והעולמית שהשפעותיהן על חיינו בהווה ובעתיד עשויות להיות משמעותיות ביותר.

בעולם הקטן שלנו אנו מתמודדים עם פערים בין הציפיות להגדלת העוגה הכלכלית לבין הרצון לשפר את איכות ורמת החיים. תהליכי הבחינה של אורחות החיים שאתם עוברים מהווים חלק מהתשובה לפערים אלו

בסביבה הארצית אנחנו כחקלאים ותעשינים,נמצאים בנתיב הקריטי של המאבקים מול חוק ההסדרים שמנסה למצב אותנו בגורם הבעייתי שיש לטפל בו על מנת להקטין את יוקר המחייה

בסביבה הגלובלית אנחנו בתקופה הסטורית של שידוד מערכות גלובלי בסיבבתנוהקרובה,ונדידת עמים שנובעים מכאוס לאומני דתי קיצוני באכזריותו שיצא מכל שליטה והמלווה גם בשינויים אקלימיים שעדיין איננו יכולים לחזות השפעתם על עתיד האזור והעולם כולו.

בסכ"ה לשנה החדשה יש מחסנית מלאה בברכות ואיחוליםואולי גם תפילות. אתמקד באיחולי במעגל הקיבוצי והאינטימי שהוא המעגל שאיננו מתחום התקוות והתפילות,אלא קשור יותר למעשינו בפועל ובמידת רצונינו.  אני רוצה לאחל לכולכם כי השנה הבאה תהיה שנה של צמיחה מחודשת בכל ענפי העסקים של הקבוצה,שנדע למצות את הפוטנציאל הגלום בהם בדרך של התמקצעות ומיקוד.ברמת הקהילה , אני רוצה לאחל לכם במיוחד שתדעו לנהל את תהליך בחינת אורכות החיים בצורה משתפת, חברית ופתוחה,תוך יכולת להגיע לשיווי משקל חדש המתאים יותר לכם כקהילה,וזאת בהסכמה רחבה וללא מרירות מיותרת.

ברמה האישית אני רוצה לאחל לכל חברה וחבר,שנה של הגשמת ציפיות,הרבה בריאות הרבה שמחה בחיק המשפחה והרבה סבלנות ורוחב לב כלפי הזולת.

שנה טובה ומתוקה

יהודה בכר


מופיע בעלון:
תגובות לדף