ברכת בקרה - יפתח רונן

ראש השנה בבקרה.

הנה חלפה לה שנת תשע"ה וכבר עומדת לה בפתח תשע"ו

שנה עמוסה ודחוסה עברה עלינו בבקרה : שנוי ארגוני, החלפת בעלי תפקידים, חגיגות החמישים ועוד .

דרכנו אינה פשוטה, אנו בהתמודדות יום יומית עם דרישות השוק, קשיי האספקה, גידול עלויות, ותחרות עזה בשוק , בעיות התפעול לא נפתרו עדיין.

אנו נמצאים במערכת לחצים מורכבת המחייבת אותנו להחלטות לא פשוטות הן ברמת היום יום והן לטווח הארוך.

עם זאת, הכיוון שבחרנו, מסתמן כנכון ומתאים עבור בקרה, דברים זזים ומשתנים וצעדים שנראים עכשיו קשים ומורכבים, יניבו פרי בחודשים הבאים, אנו במגמת גידול במכירות ויש לתרגם אותה גם לרווחיות משופרת.

בקרה הנה בראש ובראשונה בית ומשפחה למאות אנשים, יותר ממקום עבודה, וימי ראש השנה הנם ימי תקווה בהם נאחל לכולנו לצאת ממשברון כזה או אחר אם חלילה קיים, להסתכל אחורה בגאווה על כל מה שעשינו ולצפות לעתיד בתקווה להצלחה ולשגשוג.

ובארצנו: לפני שנה יצאנו ממצב של מתח ולחימה, לשמחתי עברנו שנה מעט יותר רגועה, אאחל לכולנו שהשנה הבאה עלינו לטובה, תהיה שלווה אף מקודמתה, שתמצא הדרך להדברות על חשבון התכתשות.

שנה טובה.

יפתח רונן

מופיע בעלון:
תגובות לדף