ראש השנה 2015 - רענן פרנס, מרכז משק

ראש השנה – תשרי תשע"ו

לחברים שלום,

תכלה שנה ואנחתה תחל שנה ושמחתה

 

בימים אלו, סיכמנו, את ששת החודשים הראשונים של השנה במשק ובעסקים.מסתמן, שסך הפעילות פחות טובה משנה שעברה.

בבקרה הרווח קטן יותר משנה קודמת, וזאת בעיקר בשל שינוי במלאי ועליה מסוימת בהוצאות אחזקה ועבודה. בקרוב יתקיים דיון פתוח לציבור, בהנהלה הכלכלית.

חקלאות: בענפי השדה,בחודשים אלו,זורעים ומשקעים בגידולים .בגד"ש החורף הגשום עזר להשיג יבולים טובים מחד, אך התקזז בירידת מחירים מאידך. שנת השמיטה פגעה במחירי הגרעינים.במטעים: הערכת היבול בשקדים, נמוכה מהתוכנית באופן משמעותי.את התוצאות הסופיות נדע בימים אלו בגמר הקילוף והפיצוח. זיתים צפוי יבול טוב. הזיתים נמכרים זו שנה שנייה דרך משקי עמק יזרעאל, בתאגיד "הר ועמק". בענפי החי: רפת שומרת על יציבות למרות שחיקה במחירי החלב. בצאן קיימת ירידה בפעילות, בשל שחיקה במחירי החלב ומלאי טלאים נמוך למכירה. בלול: העבודה באינטגרציה מוסדרת והביצועים המקצועיים טובים . במכון השקדים:הפעילות על פי התוכנית.

בפעילות העסקית הנוספת יש צמצום משמעותי בתמורות מארגונים אזוריים. בנוסף, בשנה שעברה קיבלנו את התמורה מהפקעת שטח לטובת כביש 71. השנה לא צפויים תקבולים חד פעמיים.

על סמך הסיכום החצי שנתי, ערכו הענפים שינויים והתאמות, על מנת לשפר ולהתייעל.

בבקרה מבצעים התאמות נדרשות בהוצאות, והחודשיים האחרונים טובים.בעבודה מאומצת מתקנים את הפער מהתוכנית.

בגד"ש מתכוננים לגידולי הסתיו באופן אינטנסיבי יותר מבעבר. בזכות השנה הגשומה דאשתקד, נותרנו עם מכסת מים המאפשרת גידולי סתיו בהיקף משמעותי.

בשקדים, ממתינים לתוצאות הפיצוח ונערכים לעונת מסיק הזיתים.

ברפת, בדיר ובלול ממשיכים בשגרה.

במכון השקדים אנו בשיא הפעילות וכרגיל במרוץ להספיק לפצח את היבול לפני בוא הגשם. העונה הגדלנו את כמות הלקוחות באופן משמעותי בלקוחות מאזור הדרום, שעוזרים לצמצם את הפער מירידת יבולים גדולה במטעי הצפון, ופדיון נמוך במחירי קליפות.

באשר להתאמות הנדרשות והתחייבות העסקים להתייעלות, השנה צמצמנו במספר עובדים: פחות עובדים במכון שקדים, בגד"ש עזבו אותנו שני במשי"ם , בענפי החי והמטעים אנו מתארגנים אחרת עם העובדים הזרים. עצרנו ברפת את ההשקעה המתוכננת. בשנת 2016 לא נבצע את תכנית השקעות, למעט נושאים הכרחיים ובסכומים קטנים.

 

צילום: אבשי

ברצוני להדגיש שוב, את הפער הגדול ביכולת לקיים את צורת החיים ברמת החיים, שאנו רגילים לחיות בה,המבוססת על הכנסות מעבודה ורווחים מעסקים. אנו מסתמכים יתר על המידה מחלוקת רווחים ופחות מידי על הכנסות מעבודה. זהו פער, שככול שיקטן נוכל לקיים רמת חיים יציבה ואחראית לאורך זמן, להתמודד עם תקופות עסקיות קשות, לטפל נכון ובזמן בתשתיות, לשמר ולחזק

מנגנונים לעזרה הדדית מסוגים שונים, לקלוט את בנינו ולהמשיך ולהיות ישוב משגשג.

אני מאחל ומייחל, לשנה טובה, שנה שנדע להתאים עצמנו לתמורות הכלכליות והחברתיות

וביחד נשמור על המשכיות, שגשוג וצמיחה. 

שנה טובה, רענן פרנס

מופיע בעלון:
תגובות לדף