משולחן המזכירות - צלילה

משולחן המזכירות

 

אסיפת חברי קב. גבע נערכה ביום ד' 9/9/15

נכחו באסיפה כ-35 חברים

סדר היום כלל:

1.      א. הצגת המועמד לריכוז בניין – ערן נבון.

המועמד נבחר ע"י צוות האיתור. בחירתו תיערך בקלפי ביום שישי 18/9/15

ב. מועמדות פיטה ענבר כמזכירת בניין אישור במשאל, הצעת המזכירות - מוחזרת לדיון נוסף במזכירות.

2.                  הצעת השקעות בקהילה  2015-  אושרה באסיפה

3.                  יואל פרנס וצור פלג מועמדים להנהלה הכלכלית כנציגי ציבור.

הצבעה בנושא תיערך בקלפי ביום שישי 18/9/15

4.                  הצעת עמיר נחשון להתייעלות במשרות ניהול ע"י פיטורי מנהל הקהילה ומנהל מש"א שכירים, והחלפתם בחברים.

ההצעה תובא לקלפי ביום שישי 18/9/15.

תשובות לשאילתות שהועלו, יינתנו אחרי החגים

שנה טובה, צלילה לקס


מופיע בעלון:
תגובות לדף