פעילות חדר האוכל בחגי תשרי

לוח פעילות חדר אוכל בתקופת חגי תשרי

ספטמבר – אוקטובר 2015

ראש השנה

ערב ראש השנה– יום א', 13.9.15

לא תוגש ארוחת צהריים

ארוחת חג בהגשה מלאה, על פי הרשמה מראש.

חג שני- שבתון יום ב', 13.9.15

חדר אוכל סגור, לא תוגש ארוחת צהריים.

ארוחת חג בהגשה עצמית.

שבתון חג שני- יום ג', 15.9.15

ארוחת צהריים תוגש כרגיל.

יום כיפור

ערב יום כיפור- יום ג', 22.9.15

תוגש ארוחת צהריים עד שעה 13:00 בלבד

ארוחת ערב- הגשה עצמית (שעת הארוחה תפורסם במועד מאוחר יותר).

שבתון יום כיפור- יום ד', 23.9.15

תוגש ארוחת צהריים.

תוגש ארוחת ערב (שעת הארוחה תפורסם במועד מאוחר יותר)לצמים בלבד.

סוכות

ערב סוכות- יום א', 27.9.15

תוגש ארוחת צהריים עד 13:00.

ארוחת חג – הגשה עצמית.

שבתון חג ראשון

ארוחת צהריים כרגיל, יום ב' 28.9.15

חג שני- יום א', 4.10.15

תוגש ארוחת צהריים עד השעה 13:00

ארוחת חג – הגשה עצמית

שבתון חג שני- יום ב', 5.10.15

תוגש ארוחת צהריים

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף