עמיר נחשון ; מנהל קהילה

הצעת עמיר נחשון וחברים

הנדון: התייעלות וחיסכון כספי במשרות ניהול

הצעתנו – איוש בתפקידי ניהול אך ורק ע"י חבר/ה מגבע ולא שכיר/ה על כל המשתמע.

הרציונל: חיסכון מיידי בהוצאות הקהילה השוטפות ובמימון עלות המעביד בגין משרות אלו.

התפקידים המוצעים בשלב זה – מנהל קהילה ומנהל משרד מש"א.

אופן הפעולה המוצע: בחירת צוות "אד הוק" לבחירת ואיוש התפקידים:

דרך הבחירה כמקובל בנוהל בחירת נציגי ציבור.

דרך בחירה: צוות "אד הוק" יפרסם מכרז לתפקידים הנ"ל.

מועמדים שיגישו את מועמדותם יובאו לבחירה בקלפי בהתאם לנוהלי המקום.

בברכה – עמיר נחשון וחברים


מחירים נבחנו מחדש

מחיר ארוחת חג ראש-השנה, נבחן מחדש ע"י מנהל הקהילה, עם מנהל ענף המזון.

בחודשים האחרונים מחירי הבשר עלו ב – 30%, למרות זאתמחיר המנה בראש-השנה יעמוד על 30 ₪ לחבר (לעומת 28 ₪ בשנה הקודמת) ו- 20 ₪לילד.

החיוב יהיה על מנות (בפועל) של חברים ואורחיהם אשר יאכלו בערב החג. במידה ותהייה הרשמת יתר של חבר, יש לעדכן את יואב גלילי במספר האוכלים בפועל.

עלות שמן-הזית, תעודכן למחיר הקודם.

איציק מור – מנהל הקהילה

מופיע בעלון:
תגובות לדף