משולחן המזכירות - צלילה

משולחן המזכירות

אסיפת חברי קב' גבע תיערך ביום  ד' 9.9.15, בשעה: 20:00 במועדון לחבר  (שימו לב  לשינוי ביום)

סדר היום:

1.                  תוכנית התייעלות: השקעות קהילה 2015. (פירוט בהמשך).

2.      הצעה להתייעלות וחיסכון כספי במשרות ניהול. הצעת עמיר נחשון וחברים (פירוט בהמשך).

3.                  נציגי ציבור בהנהלה כלכלית: יואל פרנס. צור פלג (קדנציה שנייה).

4.                   מינוי מנהל לענף הבניין.

מינוי מזכירה לענף הבניין – מועמדת פיטה ענבר.

(הערה – סעיף 4 יידון אם יושלם הליך איתור המועמד המתקרב לסיומו.)

שבת שלום – צלילה לקס

***********

תוכנית השקעות קהילה בנין 2015

סעיף

תוכנית

ביצוע

נותר לביצוע

ס"ה 2015

בית שירה /שרון

100

232

 

232

בית מירלה

1,500

717

600

1,317

בית גרייצר/ גורן

600

 

 

-

צקי

350

 

100

100

בלתי צפוי

 

 

 

60

שיפוצים

 

 

 

-

נתן

 

130

 

130

לוסטיג

 

98

 

98

ידין

 

83

 

83

מבנה יביל

 

30

 

30

סה"כ תוכנית

2,550

1,290

700

2,050

 

 

 

 

 

חסכון נדרש

500

 

 

 

 

 

 

 

 

יתרה להשקעה לאחר קיזוז

2,050

 

 

 

אחזקת דירות

סעיף

תוכנית

ביצוע

נותר לביצוע

ס"ה 2015

שיפוצים

800

413

287

700

חסכון נדרש

100

 

 

 

יתרה 2015 לביצוע

700

413

287

700

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף