סדרי הפרטת שירותי הכביסה - צוות מתפרת תאים

הפרטת שירותי כביסה

כללי

בעקבות החלטת משאל (21.8.15) יחל יישום ההפרטה בפועל.

בחודש ספטמבר יופעלו במתפרת התאים הנהלים החדשים, כפי שיפורט בהמשך, אך ללא חיוב/זיכוי. חודש של התנסות ולמידה הן לקהל המשתמשים והן לעובדי המתפרה.

באוקטובר 2015, תיושם ההפרטה במלואה, כולל חיוב/ זיכוי בתקציב.

פרוט

א.     אופן ההתנהלות במתפרת תאים

1.כניסה ויציאה , בדלת הראשית בלבד. עמדת השקילה נמצאת ליד דלת זו.

2.כביסה תישקל כשהיא נקייה ויבשה, לאחר שכובסה.

3.אחת מעובדות  המתפרה, תסייע בשקילה. החבר יקבל קבלה עם פרטי השקילה הכוללים  את משקל הכביסה ועלות התשלום.

4.החיוב יועבר באופן אוטומטי(כמו בכלבו) להנה"ח.

    ב. לוח מחירים

1.עלות לקילוגרם כביסה – 3.5 ₪

2.תקציב חודשי לחבר/ה ולילדים מכתה א' ומעלה– 80 ₪

3.תקציב חודשי לילדים, עד כתה א' – 55 ₪

4.עלות לקילוגרם כביסה לענפים – 3.5 ש"ח

    ג. כביסת חיילים

בשבת תיתן מתפרת התאים שרות לחיילים/ות בלבד.

הציבור מתבקש להימנע משימוש במתפרת תאים בשבת

בהצלחה

צוות מתפרת תאים


 


מופיע בעלון:
תגובות לדף