לקראת ערב ראש השנה - ענף המזון

לקראת ערב ראש השנה....

שבוע הבא תתלה הרשמה לקראת החג.

החברים מתבקשים להירשם - ילדים וחברים - לפי העמודות

מחירי מנה לסועדים בארוחת החג:

35 ₪ לחבר

25 ₪ ילד עד כיתה ג'

לחברים הלוקחים אוכל הביתה: תתלה הרשמה כמה ימים לפני החג

בברכת חג שמח, ענף המזון

מופיע בעלון:
תגובות לדף