לא תרצח (תשעה) - בארי צימרמן

לֹא תִרְצָח. [שמות, כ', 13] / סיכֵּם: בארי צימרמן

לא תרצח את הבל, לא תרצח את אנשי סדום, לא תרצח את אנשי עמורה, לא תרצח איש מצרי, לא תרצח איש עברי, לא תרצח בוני עגל זהב, לא תרצח מיואשי מדבר, לא תרצח את נדב, לא תרצח את אביהוא, לא תרצח את קורח, לא תרצח את דתן, לא תרצח את אבירם, לא תרצח את זמרי בן סלוא, לא תרצח את כזבי בת צור, לא תרצח את אוי, לא תרצח את רקם, לא תרצח את צור, לא תרצח את חור, לא תרצח את בלעם בן בעור, לא תרצח מאיש ועד אשה, לא תרצח מנער ועד זקן, לא תרצח את עכן, לא תרצח את בניו ואת בנותיו, לא תרצח את מלך העי, לא תרצח את כל יושבי העי, לא תרצח את מלך ירושלים, לא תרצח את מלך חברון, לא תרצח את מלך ירמות, לא תרצח את מלך לכיש, לא תרצח את מלך עגלון, לא תרצח את מלך מקדה, לא תרצח את מלך חברון, לא תרצח את מלך עדולם, לא תרצח את מלך מגידו, לא תרצח עמונים, לא תרצח המונים, לא תרצח עמלקים, לא תרצח כנענים, לא תרצח פלשתים, לא תרצח יבוסים, לא תרצח אמורים, לא תרצח את עגלון, לא תרצח את סיחון, לא תרצח את סיסרא, לא תרצח את בת יפתח, לא תרצח את בני ירובעל, לא תרצח את אבימלך, לא תרצח את בני אפרים, לא תרצח את אגג, לא תרצח את איש בנימין, לא תרצח את בני עלי, לא תרצח את גולית, לא תרצח את אחימלך, לא תרצח את כהני נוב, לא תרצח את נבל הכרמלי, לא תרצח את שאול, לא תרצח את יונתן, לא תרצח את הנער העמלקי, לא תרצח את עוזא, לא תרצח את עמשא, לא תרצח את אוריה, לא תרצח את אמנון, לא תרצח את אבשלום, לא תרצח את אבנר בן נר, לא תרצח את מפיבושת, לא תרצח את בני רצפה בת איה, לא תרצח את בני מיכל, לא תרצח את יואב, לא תרצח את אדוניהו, לא תרצח את שמעי בן גרא, לא תרצח את אדורם אשר על המס, לא תרצח את אחז, לא תרצח ארבעים ושנים ילדים שיוצאים מן היער, לא תרצח נביאי בעל, לא תרצח נביאי אשרה, לא תרצח את אלה בן בעשא, לא תרצח את זמרי, לא תרצח את תבני בן גינת, לא תרצח את נבות,  לא תרצח את נביאי ה', לא תרצח את איזבל, לא תרצח את מלך ישראל, לא תרצח את אחזיה, לא תרצח שרי חמישים, לא תרצח את השליש אשר למלך, לא תרצח את עתליה, לא תרצח את יהורם, לא תרצח את שבעים בני אחאב, לא תרצח את ארבעים ושנים בני אחזיהו, לא תרצח את יואש, לא תרצח את אמציהו, לא תרצח את זכריהו בן ירבעם, לא תרצח את שלום בן יבש, לא תרצח את פקחיה בן מנחם, לא תרצח את פקח בן רמליהו, לא תרצח את אמון בן מנשה, לא תרצח את בני צדקיהו, לא תרצח את גדליהו בן אחיקם.

*****************************************

לא תרצח ותעלה באש תינוק בעריסתו, את אביו הישן  ושם אלוהים ממללות שפתיך

לא תרצח.

מופיע בעלון:
תגובות לדף