פורצים לבתים ו"מסייעים בגינון"

הפורצים פשטו עם שחר...

אור ליום רביעי  עברנו "חוויית" פריצות נוספת לבתי חברים, זהו לילה שני  של פריצות ברצף. הראשון אירע בליל יום שלישי .

עד כה נפרצו כ-3 דירות ונסיון כושל לפריצה בשתי דירות נוספות.

החפצים שנגנבו הם בדרך כלל טלפונים ניידים, כסף מזומן וחפצים אישיים זמינים.

לאחרונה רבות הגניבות והן מתבצעות בישובים רבים באיזור העמקים הגניבות הן גם בהיקפים גדולים כמו של מכוניות ורכוש אחר.

אנו נדרשים לגלות עירנות רבה לנעול בתים ביום ובלילה לא להשאיר דברים בעלי ערך גלויים.

על כל אדם חשוד או תופעה חריגה או חשודה אתם מתבקשים להודיע לאסף גוריון רב"ש טל. 0547740705

*********************

ובאותו עניין!


אני מודה מקרב לב  למי ש"סייע" בידי לקטוף את פרי עמלי מעץ המנגו אותו טיפחתי, השקיתי וגידלתי באהבה רבה.

 אותו חובב מנגו לא השאיר שריד, אפילו לא פרי אחד למעשֹר.

על החתום

חבר אשר "קיוה לעשות פרי ויעש באושים"

פירש"ילא זכה לראות ולטעום מהפרי הבשל

מופיע בעלון:
תגובות לדף