משולחן המזכירות - צלילה

משולחן המזכירות

אסיפת חברי קב' גבע תיערך ביום ג' 25.8. בשעה 14:00  במועדון לחבר

בהשתתפות: חברי הנהלה-הכלכלית

חברי מזכירות.

נציגי "ברית פיקוח"

סדר היום:

1.      הצגת דוחות חצי שנתיים שנסקרו  ע"י ברית פיקוח : אחזקות גבע וקב' גבע.

אישור הדוחות ,באסיפה.

2.       הצעה להקמת תאגיד קרן מילואים – אישור תקנון.

ההצעה תובא לקלפי

הערה: ניתן לקבל העתקי דוחות כלכליים במזכירות הטכנית בתחילת השבוע.

מישיבות המזכירות השבוע.

המזכירות דנה בתוכנית ההשקעות. תמונת המצב לאחר ביצוע חצי-שנתי והצעה לקיצוץ 500,000 ₪ ב-2015.

בישיבה הקרובה יציגו אנשי החינוך את תוכנית התייעלות של המערכת.

שני הנושאים המוזכרים, יובאו לדיון באסיפה.

כמו-כן שמעה המזכירות דו"ח ממנהל-הקהילה על יישום החלטות הנהלה בנושא התייעלות, שאינן דורשות החלטות אסיפה.

נושאים נוספים בישיבה, היו נושאים אישיים.

שבת שלום

צלילה

********************************************

ריכוז בריאות

עם היבחרי לתפקיד ריכוז  הבריאות ברצוני להודות לכל מי שנתן בי אמון.

את התפקיד אתחיל למלא בתחילת ספטמבר (כשאתפנה מתפקידי הנוכחי).

השבועות והחודשים הראשונים יוקדשו ללימוד והכרות מעמיקה יותר של מערכת הבריאות וצרכיה, תוך שימור המשך תפקודה המלא והטוב.

אני רואה בתפקיד זה, מלבד ניהול מערכת גדולה, מרובת "מחלקות", פעילויות ותקציבים גם תפקיד שנועד לתת שירות לכל ציבור החברים באופן המיטבי, וזאת בתוך גבולות מציאות ברורים, בלעדיהם יהיה קיום המערכת נתון בסכנה.

אני רוצה להודות לאמירה על הנשיאה בעול לאורך שנים ארוכות ולאחל הצלחה בהמשך הדרך.                  

 אשמח לעמוד לרשותכם,   בריאות מלאה וטובה לכולם ושבת שלום,

מענית

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף