משולחן המזכירות - צלילה

משולחן המזכירות

 

אסיפת קב' גבע התכנסה ביום ג' 11.8.15

סדר היום כלל:

1.                  דיון בסעיפי התייעלות מתוך הצעת ההנהלות.

1.1   ביטול ביקור בנים/הורים בחו"ל, קיצוץ חד-פעמי 2016.

 1.2  צמצום זיכוי לנסיעות הורים/בנים בארץ מארבע לשתיים. קיצוץ חד-פעמי 2016.

 1.3  לא יחלו לימודים ארוכים ללומדים חדשים בשנת תשע"ז. קיצוץ חד-פעמי 2016.

1.4   עדכון מחירי תספורות לכיסוי כלל עלויות מספרה: עבודה, חומרים, תקורה.

1.5   אחזקת דירות – צמצום שיפוצים בעת מעברי דירות ב-100,000 ₪ 2015, 200,000 ₪

1.6  עדכון מחיר ק"מ – מ 0.60 ₪ לק"מ, ל-0.70 ₪ לק"מ (העלאת מחיר ב- 10 אגורות).

-  כל סעיף יובא למשאל באופן נפרד (רוב רגיל).

-  קיצוץ שאינו מוגדר כחד-פעמי הוא קיצוץ קבוע.

-  קיצוץ שהוגדר כחד-פעמי תקף אך ורק לשנה שצוינה.

     ששת סעיפי ההתייעלות יובאו לקלפי, יום שישי 21.8.2015

 כל אחד בהצבעה נפרדת (הכרעה, ברוב מבין המצביעים בעד ונגד)

2.                  הצעה להפרטת שירותי כביסה לחברים

ההצעה תובא למשאל ביום שישי 21.8.2015.

(הכרעה, ברוב מבין המצביעים בעד ונגד).

נשאלו שאילתות שונות. תשובות לשאילתות יינתנו באסיפה ולאחר-מכן יתפרסמו בדף.

שבת שלום

צלילה לקס

********************************

דיווח מישיבת המזכירות (11/08/2015).

המזכירות קיימה ישיבה משותפת עם הועדה לבטחון סוציאלי, ובהשתתפות:

 אריה שטראוס ודוד גאיל (חברת סטפוינט), יהודה בכר ורענן פרנס.

על הפרק: הקמת תאגיד קרן מילואים.

קרן המילואים משמשת להחזקה ולניהול כספים המיועדים לבטחון סוציאלי.

תקנון הקרן אושר בקלפי בגבע וע"י רשם האגודות השיתופיות, עוד בפברואר 2008.

מוצע עתה להקים תאגיד לנושא זה כאשר התקנון הקיים יהווה את הבסיס לפעילותו.

הנושא יעבור לאסיפה. בנוסף נידונו בישיבה עינינים טכניים בנושא הבטחון הסוציאלי.

צלילה, מוקי

מופיע בעלון:
תגובות לדף