משולחן המזכירות - צלילה


משולחן המזכירות

א.    אסיפת קב' גבע תיערך ביום ג' 11.8.2015, בשעה: 20:00 במועדון לחבר.

סדר היום:

1.     דיון בסעיפי התייעלות, מתוך הצעת ההנהלות.

1.1.           ביקור בנים/הורים בחו"ל ובארץ.

1.2.           הקפאת לימודים חדשים בתשע"ז. (2017-2016).

1.3.           צמצום עלויות אחזקת דירות.

1.4.          עדכון מחיר שימוש (לק"מ) ברכבי הסידור.

1.5.          עדכון מחירי מספרה.

פירוט לסעיפים בהמשך.

2.     הצעה להפרטת שירותי כביסה לחברים

(מכבסה ומתפרת תאים).פירוט בהמשך

3.     תשובה לשאילתה בנושא תקצוב חשמל.

פירוט סעיף 1.

דיון ראשון במספר סעיפים מתוך הצעת ההנהלות לתחומי התייעלות וצמצום עלויות.

כל סעיף ידון באסיפה ויובא אל הקלפי.

סעיפים נוספים מתוך ההצעה, יובאו לדיון באסיפות נוספות, בתום הכנתם ע"י מרכזי היחידות ודיון במזכירות.

 

תחום

פירוט

2015

2016

סוג הקיצוץ

1.     ביקור בנים/הורים

 ____

_______

 כ- 60,000 ₪

 

חד-פעמי 2016

2.     צמצום זיכוי ביקור בנים/הורים בארץ

זיכוי לשתי נסיעות בשנה ולא ארבע.

________

 כ – 40,000 ₪

 

חד-פעמי 2016.

3.     לימודים ארוכים

לא יכנסו לומדים חדשים בתשע"ז

________

60,000 ₪

 

חד-פעמי 2016.

4.     אחזקת דירות

צמצום בשיפוצים בעת מעברי דירות שאינן דירות קבע.

100,000 ₪

 

200,000 ₪

 

 

5.     מספרה

עדכון מחירי תספורות לכיסוי כלל עלויות מספרה, עבודה, חומרים,תקורה.

15,000 ₪

 

50,000 ₪

 

 

6.     עדכון מחיר ק"מ ברכבי הסידור

מחיר ק"מ יועלה ב-10 אג'. 0.7 ₪

 

100,000 ₪

 

200,000 ₪

 

 

***********


 

מישיבת המזכירות 4.8.15

סדר היום כלל:

1.                 סיכום חצי שנתי של תקציב הקהילה. הציג את הסיכום מנהל הקהילה – איציק מור. נכחו בישיבה מנהלי הפעילויות.

הסיכום יוצג באסיפה משותפת להנהלת-כלכלית ומזכירות ויינתן דו"ח חצי-שנתי סקור ע"י ברית-פיקוח.

2. בשלב זה עצרו את כל ההשקעות עד קבלת תוצאות מהלכי ההתייעלות

3. המזכירות אישרה הרכב צוות לאיתור מזכיר/ה. בצוות: זיוה רכט, רענן פרנס, רחלי וייס, בלה בן-ארי, יורם ידין.

4. צוות איתור למרכז-בניין עומד לסיים את עבודתו ולהגיש מועמד לריכוז הבניין לאישור האסיפה. המזכירות מציעה להביא לבחירה לאסיפה ולקלפי גם את תפקיד מזכיר הבניין.

 מועמדת לתפקיד ע"י מש"א פיטה ענבר.

5. המזכירות קבלה דו"ח בנושא סעיפי ההתייעלות שהינם באחריות לביצוע של מנהל הקהילה.   הנושאים, בטיפול מתקדם.

א.      מחלבה – עדכון מחירי מוצרים ב – 25% לכיסוי עלויות יצור וכלליות.

ב.      טיולית – מכירת הטיולית .

ג.       תיקוני אופנים – חיוב מלא על כל התיקונים. יפורסם מחירון תיקונים.

ד.       חדרים בבית-סביון -  הכנסת דיירי חוץ לדיור מוגן, הכנסת מטופלי חוץ לחדרים בבית-סביון (נמצא בטיפול מתקדם).

ה.      תושבים לא מוסדרים – חיוב בני זוג החיים בגבע (נמצא בטיפול).

ו.        מערך הסעות בחצר – צמצום משתי משרות וחצי, לשתי משרות.

ז.        יזמויות קהילה – התנהלות יזמויות עפ"י תזרים מזומנים.

יזמויות: יקב, קוסמטיקה, טיפולים אלטרנטיביים, פעילות חייק.

ח.      תיקון קלנועים – יבנה הסדר אחזקת קלנועיות חדש, בעלויות מופחתות.

ט.      צמצום  כח-אדם – צמצום כ"א בענפי שירותי הקהילה  בארבע משרות.

***********

שבת שלום, צלילה
 

מופיע בעלון:
תגובות לדף