זו דעתי - רוחלה רז

זו דעתי

אני בהחלט תומכת בהצעה  בכללותה. למרות שבחלקה לא הצביעו בעד כולה. אנחנו חייבים לחיות לפי יכולתנו, ויש לנו הרבה מאוד. רק חבל לי מאוד שבתקופה שירדו בה ההכנסות, אנחנו מרימים ידיים מיכולתנו להתפרנס ומוכנים לוותר על דרך חיינו השיתופית. הרי כל העולם חי בדרכו שלו, איש איש לנפשו, וראו איך הוא נראה. פטורים ,הפגנות ועוני. ואין דואג לזולתו.

אינני רואה ואינני מקנאה בקיבוצים שהופרטו. אני רואה בכך בעיקר, חוסר ארגון וחוסר יכולת ואי-טיפול בעניינים שדורשים טיפול, ונראים נכונים, למרות שזה לא קל, בדברים שזקוקים לטיפול, אם בחברה ואם בעבודה. ומצד שני חוסר אמונה בדרך חיינו, שהיא שיתופית וערכית ותורמת לצרכינו, לא רק לכלכליים. גם לחברתיים והתרבותיים.

אנחנו כדרכינו, המעטים שאינם ממלאים את חובתם, הם שגורמים לחוסר אמונה ביכולתנו להתפרנס.

דווקא השנה התווספו אלינו משפחות של בנים שחזרו אלינו צעירים יותר, ותרומה להתפרנסות כולנו. תמיד התחלפו עובדים, עזבו ובאו אחרים ולא על הצעירים לשינוי דרכנו.

לסיכום, טוב שהועלו הצעות לקיצוצים, אבל אל-נא נסחף ונפגע בדברים שהם בהחלט חשובים לנו, למרות שהם פוגעים דווקא במעטים וללא הצדקה – כמו בחינוך, בריאות ועוד.

חבל שנוסף לקיצוצים וסגירות לא הועלו הצעות יותר יצירתיות. למצוא כיווני התפרנסות יותר כלכליים וגם יותר מכניסים, למרות שאני יודעת שזה לא פשוט ולא קל.

בתקווה ואמונה שכל אחד בתוכנו, ימשיך לתרום ככל יכולתו, למרות שישנם גם דברים אובייקטיבים שלא תמיד תלויים בנו – מיעוט גשמים, קשיים בשוק הכלכלי ועוד.

רוחלה רז

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף