משולחן המזכירות - צלילה. הצעת חברים לקיצוץ בתקציבי הקהילה - אלי גורן

משולחן המזכירות

הבהרה למשאל מס. 2

הצעת  ההתנהלות, מזכירות ההנהלה כלכלית, לקיצוץ והתייעלות, כפי שהופיעה בדף שחולק לחברים לקראת האסיפה, לא הוסרה מסדר היום!!

היה והצעת החברים לא תאושר, נפעל באופן מיידי וציבורי למימוש החלטת החלטת ההנהלה הכלכלית והמזכירות.

מישיבת המזכירות 28.7.2015

המזכירות דנה ביישום אותם הסעיפים (בטבלה) המצויים בתחום אחריות ההנהלה.

כל נושא  נבדק בשיתוף מנהל התחום הרלוונטי.

שבת שלום

צלילה

*********************************

הצעת חברים לקיצוץ בתקציב הקהילה לשנת 2015-6

1.      ההצעה מבוססת על זה שגבע היא הבית שלנו ואין לנו בית אחר.

2.      שעדיף לנו קצת פחות כסף בכיס ושהדשאים יישארו ירוקים, על כל המשמעות הרחבה של הנושא.

3.      על אמון של החברים. כל חבר יכול בעצמו לקחת את דף ההוצאות שלו ולסמן כיצד לחסוך בחודשים הבאים.

4.      שהצעת ההנהלה-הכלכלית היא הצעת בוסר, לא מגובשת. יש בה נתונים לא מדויקים ולא שלמים היא לא גובשה יחד עם הנוגעים בדבר. כדי שנדע על הסכמות או אי-הסכמות על החיסכון שיש בכל סעיף על החברים שמתפנים מעבודתם ומה האלטרנטיבה שלהם.

5.      ההצעה שלנו מוחקת את העול שווה על כל החברים בצורה צודקת ולא מפלה איש, או ילד. לא יוצרת ניגודים מיותרים בין פנסיונרים, ילדים ומבוגרים בריאים וחולים.

6.      ההצעה שלנו אומרת מיד להיכנס ולבדוק את הצעת ההנהלה-הכלכלית ביחד עם הנוגעים בדבר ורק אחר-כך להביאם לקלפי כדי שנחסוך באמת הוצאות עם פגיעה מינימאלית בחברים.

7.      במידה ויושגו חסכונות ממשיים מהצעות ההנהלה הכלכלית אפשר יהיה להחזיר כסף לתקציב החברים.

8.      צריך לציין שעדיין החסכונות שגבע חסכה לחברים גבוהים כפליים מהחוב הכללי של גבע.

אלי גורן

מופיע בעלון:
תגובות לדף