משולחן המזכירות - צלילה


משולחן המזכירות

אסיפת חברי קב. גבע נערכה ביום ד' 22.7.15

בסדר היום היו הנושאים הבאים:

1.                 הצעת מועמדות מענית ברעם לריכוז ועדת בריאות.

ההצבעה בקלפי תיערך ביום שישי 31.7.75

2.הודעת המזכירות בנושא הטיפול בקרנות השתלמות של עובדי חוץ

3.דיון בתוכנית התייעלות וקיצוצים בתקציבי קהילה לשנים 2015-16.

הצעת חברים (פירוט מובא בזאת) תובא למשאל ביום שישי 31.7.2015 

הצעת חברים – לקיצוץ תקציבי בקהילה ל 15-16.

1.                קיצוץ בתקציבי החברים :

1.1           בשנת 2015 –בשעור 7% = לחיסכון של - 525,670 ₪  (ב- 1/2 שנה).

1.2           בשנת 2016 –בשעור 5% = לחיסכון של – 751,000 ₪ .

סה"כ חיסכון ב 11/2 שנה = 1,275,670 ₪ .

2.                שאר הסעיפים המוצעים – בדף ההנהלות – ידונו בנפרד, עם כל גורם בדבר, תוך ניסיון להגיע להסכמות, הנתונים יועברו למזכירות/הנהלה כלכלית – ויועברו לדיון ציבורי – לאסיפה/קלפי ע"י העניין.

חברים המעוניינים לכתוב לדף בנושאים שעל סדר-היום מתבקשים להגיש את החומר הכתוב לנועה (העורכת) עד יום ג' (כולל).

בשבוע הבא  יפורסם הדף ביום ד' אחה"צ (יום ה' בבוקר) כך שנוכל להתעדכן לפני המשאל בדעות השונות, ועם זאת לקדם את הליך ההתייעלות הנדרש.

ראוי לציין את מספר החברים הרב (כ-80) שנכחו באסיפה ותרמו לדיון.

שבת שלום, צלילה

*********

מי אנחנו? מה אנחנו?

אז הגענו. למי שעוד היו לו אשליות, המאמר של אלי מזרחי והתוספת של יפתח רונן הסבירו היטב איפה אנחנו נמצאים. ונכון דבר ראשון צריך לחסוך בהוצאות. יש לנו שליטה על זה.

איך אומרים – בינתיים זה לא נעים, אבל עדיין לא נורא.

הציעו הצעות ועוד יציעו. דבר אחד ברור, אם לא נכנס להפרטה תוך שנתיים יהיה קשה להחזיק את הראש מעל פני המים. דבר אחד אני משוכנע, השיטה הזאת פשטה את הרגל.

קצת מידע

קיבוצים בעמק-יזראעל  שרובם היו במצב קשה, עברו הפרטה וכולם התאוששו:

יגור, שער-העמקים,אלונים, יפעת, גניגר, שריד, מזרע, מרחביה, עין-חרוד מאוחד, תל-יוסף, חפציבה, בית-אלפא, שדה נחום, חמדיה, טירת-צבי, ועוד... סה"כ 16 קיבוצים, כולם בעמק.

מישהו מהם אמר: 99% מהבעיות נפתרו לאחר ההפרטה. על גבע אני לא בטוח, אולי אנחנו הכי חכמים, אולי אנחנו מבינים יותר מכולם.

נכון, בחקלאות השנה יש מחסור קטן, מי יכול להתמודד עם איתני הטבע. אבל מזה לא נבנה ולא ניפול. ההכנסה צריכה להגיע ולגדול בעיקר בבקרה, שמה צריך לשים את הדגש. שמה צריך להיות יצירתיים.

דנדי

****************************************

בית סביון

נהדר, נמצא המסמר שיסתום את החור בתקציב הקהילה -  7 דיירי בית-סביון, לכל אחד ינוכה מתקציבו הכולל 69% וזה יאפשר המשך תפעול הקהילה, וכל זה לא חד-פעמי אלא לאורך כל השנים. חברים אלה יהיו במעמד שונה, לא תהיינה להם הזכויות הניתנות לכולם.  נכון,  לא רואים ולא שומעים אותם.  הם יוצאים לעבוד: מי בספרייה ומי בסביונית, לטובת בקרה. אבל במדרכות לא פוגשים אותם מטיילים.

למה להם תקציב?! מספיק הטיפול והיחס הטוב שהם מקבלים!

אם רוצים אפשר להישאר בדירה שלך ולקבל עובד זר ואז גם הזכויות נשארות ואתה כמו כולם.

חומר למחשבה!

דליה גפן

נ.ב. נכתב לפני האסיפה

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף