דף 2176

 

דף מספר 2176 ח' באב תשע"ה  24 ביולי 2015

 


ט"ו באב


השנה נציין את חג האהבה ביום שישי הבא 31.7

מתוכננת הופעה של הרכב אקוסטי בבריכה בשעות הערב (הודעה בהמשך השבוע)

אי לכך הבריכה תיסגר ביום זה בשעה 17:00 לצורך התארגנות.

עמכם הסליחה...

בברכה,  נעמה רז

*********************

מהספרייה מודיעים –

החל מחודש אוגוסט, החלפת הספרים תהיה בימים הבאים:

א' – ה' לפנה"צ, בין השעות 8:00 – 12:00

יום ה' בערב, בין השעות 18:30 – 19:30

נשמח למחליפים רבים! 

בברכה,  צוות הספרייה

**************

משולחן מנהל הקהילה

בתוכנית 2015 תוכננה העברה מהעסקים לקהילה בסך שלשישה מיליון ₪ כדיבידנד.

ל מנת לאפשר להעביר סכום זה, על העסקים היה לגייס חוב חדש (להקטין את ההחזר נטו).

בעסקים לא נותרה רזרבה תקציבית לאירועים ,שאינם ניתנים לחיזוי מוקדם.

בהתאם לדיבידנד המתוכנן, נבנתה תוכניתהתקציב של הקהילה.

תקציב הקהילה מבטא רמת החיים גבוהה.

הקהילה ,בחמשת החודשים הראשונים של 2015 עמדה בתקציב, בעזרת שיתוף פעולה מרבי של מנהלי הפעילויות אולם מצב העסקים ותזרים המזומנים ב -2015,כפי שמשתקף כיום ,אינו מאפשר העברת מלוא הדיבידנד שנקבע.

קיימת מחויבות למערכת הבנקאית לעמידה בהחזר חוב, אין יכולת לגייס חובות נוספים!

בדיונים בהנהלות הקבוץ הוחלט על סדרת קיצוצים אשר יובאו לדיון באסיפה ויובאו לקלפי.

קיצוצים אלה חלקם התייעלות וחלקם הורדה ברמת חיים!

לגבי חלק מהסעיפים, אם יאושרו לאחר ההצבעה בקלפי, יתנהל דיון עם מנהלי הפעילויות ליישום ההחלטה.

איציק מור, מנהל קהילה

************************************

תודות        לאחר 30 למותו של יואב

תודה מקרב לב  לכל חברי גבע שתמכו ועזרו לנו בתקופה קשה זו.

תודה מיוחדת לצוות הרפואי ולאנשי הסיעוד.

מאיתנו משפחת נחשון

**********************************

 חוברות זכרון לאורה אפרתי הגיעו למזכירות. חברים מעוניינים, מוזמנים לקחת.

מופיע בעלון:
תגובות לדף