תשובה למכתב צבי בן צבי - מיכה קארו. לוכד הזעמנים - בעז ענבר

 

 

תשובה לרשימת צבי .ב.צ  בדף גבע

לפני התייחסותי לטענות  3 הערות:

א. הפתק "עורו, עורו 4" -  לא הייתה סיבה לחשוש מלחתום עליו כי אין בו משהו המצדיק זאת.

     הטיעונים  1  ו 3 מדויקים, טיעון מס 2  בעייתי בניסוח ולכן כשיש ספק היה צורך שלא לציינו.

ב. 1.  ראויה לבדיקה רק טענה מספר 1 המדברת על החלטה לצרף נציג ר. הבינוי למזכירות. השתיים האחרות, אין להן יד ורגל בנושא התקנון ואף סותרות את תקנון האגודה!

    2.  בהביאנו טיעון מסוג זה לקהל, צריך להביא לפחות אחד מהבאים: צילום, מספר תקנה,  העתקה מדויקת של המסמך או מיקום מדויק של האסמכתא. וכך צריך לנהוג גם במזכירות- אין מלל בע"פ או בכתב  ללא תימוכין.

ג.      בהתאם לכתוב ב א 2.  אביא את הרלוונטי מצולם ( מעט מגדיל את נפח הכתוב, לדאבוני).

להלן ריכוז הדברים :  ותקוותי שבזאת באו דברים לסיומם!

1. תקנון אגודת גבע  תקנה 102

   * חבר מזכירות יכהן 3 שנים!

   * בעת בחירת מחליפים לחלק מחברי המזכירות יאושררו הממשיכים.

2. החלטה מ 1998  (מערך וועדות)  אין להחלטה זו, אלא ערך היסטורי .

    כאמור תקנון האגודה האחרון של גבע שאושר ב 2007 הוא ורק הוא תקף! כמו גם תקנונים  אחרים מאוחרים יותר מ 1998.

    הסבר קצר – ב 15.8.2003 אושר תקנון "הנהלת שירותי קהילה".  מהלך זה שנעשה כמדומני עם חייק פורת ואבי אריאב , היה מהלך מבורך מכל בחינה, הן הגיוני והן תקנוני.

    הגיוני- כפי שאתה צבי טוען, ריכוז בעלי תפקיד משמעותי לשם תאום פעולה , מניעת "התיישבות קבע" ארוכת שנים וללא רענון ההרכב במזכירות עקב תפקיד וכ"ו.

    תקנוני -  מהלך זה הסיר סתירה קיימת בין תקנון 1998 ותקנון האגודה .

    להלן צילום הקטעים הרלוונטיים: מתוך תקנון "הנהלת שירותי קהילה".

מבוא:

   "הנהלת הקהילה בגבע תפקידה ליצור ניהול עסקי, מקצועי, משתף בקהילה  "להלן הקהילה".

    הנהלה זו באה בכדי למסד מסגרת ניהולית מצומצמת יחסית, שתפעל באופן קבוע ושוטף, ותהיה  מעורבת במהלך העניינים השוטפים של פעילות ענפי הקהילה בגבע.

   הגישה המנחה: מערך  השירותים  והצריכה הינו "מפעל" המורכב מאגפים שונים שיש קשר ביניהם.

   טיפול ב"נושאי רוחב" המשותפים ודומים בכל האגפים, או שאגף בודד לא יכול להרים אותם לבד, דבר שיאפשר להשיג את יתרונות הסינרגיזם בין חלקי אותה מערכת.

   במקביל תעסוק הנהלת הקהילה במודל הסדרת יחסי משק קהילה....."

....". הרכב ההנהלה

    ניהול: הנהלת הקהילה תנוהל ע"י מזכיר שירותי קהילה.

   הרכב: הנהלת הקהילה תמנה עד 11 חברים לפי הפירוט הבא:

  רכזי האגפים הגדולים – מזון, בריאות, חינוך, בגד, רשות הבינוי, משאבי אנוש, תמחירן, עד שלושה  חברים נוספים משרותי הקהילה למשך קדנציה של שלוש שנים, יאושרו באסיפה. משקיפים: מזכיר גבע, מרכז משק."

  (אגב, לא צילמתי , אך גם הכפיפות של הנהלה זו מראה ש תקנון 1998 אינו בר תוקף).

  תקנון "שרותי קהילה" שריר וקיים, ואיחוד מזכירות עם "שרותי קהילה" עמד ויעמוד בסתירה לתקנון האגודה כיום.

3.  בנושא "נוהג" יש כאן טעות מרה – "נוהג" לעתים מקבל תוקף, אך זה קורה בד"כ כאשר אין תקנה המורה  על אי קיום הנוהג , או בהעדר תקנה כלשהי.

   אך דווקא במקרה זה של "נוהג" יש לנו דוגמא טרייה ובולטת ביותר מתוך גבע:

 ב 22/5/2012  בעניין ערעור חברים על בחירת דירקטוריון בקרה.  מצורפים  2 צילומים

 1. צילום של "הנוהג",  נוהג שערך כ 10 שנים תמימות !!!

 2. וצילום פסק הדין של רשם האגודות שפסל את אותו נוהג מכל וכל! . 

 

צילום תיאור הנוהג.

 

ופסק הרשם –

לבטל את בחירת הדירקטוריון. לבצע בחירה חדשה ע"פ תקנון האגודה :

 

4. הטענה בקשר לזכאות המזכירות לבקש לצרף נציג כלשהו למזכירות.

    יש כאן בלבול גדול בין הזכות לבקש ובין החובה התקנונית!!!

    לכל חבר  וכן למזכירות, יש זכאות לבקש לצרף את עצמו או אחר למזכירות.  בשני המקרים הבקשה מותרת כאמור,  אך מימושה יעשה רק, ואך ורק  ע"פ תקנות 100-102 המפורטות בתקנון האגודה לקבלת חבר למזכירות (הכוללים מכרז, משאל וכ"ו.  בקשה אינה עוקפת תקנון זה).

5. הטענה שחברי גבע "יבחרו תמיד" יו"ר בינוי המתאים גם למזכירות. נניח שכך, אין לקביעה זו ולו קשר כלשהו עם התקנון! (ראה סעיף 2).

6. בנוסף ע"פ תקנון רשות הבינוי החדש  והישן וע"פ תקנון האגודה, לא נמצאה תקנה המורה על יו"ר הבינוי כחבר מזכירות ואם ברצונו להיבחר עליו להיבחר ע"פ תקנון האגודה.

    (אגב, המקרה כעת מדבר על ר. הבינוי, אך  כנ"ל חינוך או בריאות, אקונום וכ"ו).

     ובנוסף תקנון 1998 (סותר בחלקו את תקנון ל"בחירה לתפקידים" החדש מ 2014 וגם בנושא ר. הבינוי)

    לכן תקנון 1998 אינו בר תוקף  (עד שיוכח אחרת...) ויש להתנהל לפי תקנון האגודה ותקנון פנימי "הנהלת שרותי קהילה".

    ע"פ שני אלה לפחות בעלי תפקיד שאינם מזכירים או גזבר אינם יכולים לשרת במזכירות!

הערה כללית . כבר לפני זמן רב  העלתה חברה את נושא הכללת בעלי תפקיד בתוך המזכירות  שלא לצורך ואף כאמור בניגוד לתקנון וכן כהונתם לפי משך תפקידם שיכול להימשך שנים  רבות וזאת במקום זימונם לפי נושא הדיון.

בברכה, מיכה ק.

*********************************************

הזעמן ולוכד הנחשים

 

תודה לאמיר חרפ (לוכד נחשים בתחביבו) שתוך שתי דקות הגיע בשבת בצהרים, אחרי קריאה דחופה ונרגשת, וחרף נפשו בלכידת נחשצ'יק באורך כ-50 ס"מ, שהזדחל לו להנאתו בחצר ליד הבית.

 רק אחרי שהוא נלכד וזוהה במגדיר נרגעו הרוחות כי אז התברר שהנחש איננו ארסי לשמחת לב כולם.

זעמן זיתני (שם מדעי: Coluber najadum) הוא נחש השייך למשפחת הזעמנים. נקרא זיתני בגלל צבעו החום ירוק (כמו עץ הזית).

הוא נחש חנק לא ארסי ואינו מסוכן לאדם.

יכול להגיע עד לאורך של 150 סנטימטרים, אך בארץ הוא מגיע לאורך של 100 סנטימטרים. הזעמן הזיתני דק מאוד לעומת הזעמנים האחרים בארץ ישראל.

ניזון מחסרי יות (בעיקר עקרבים), חרגולים, פרפרים ולטאות.

כאשר הנחש מרגיש מותקף ומאויים, הוא פולט נוזל לבן ומסריח מפתח הביב שלו, ואף מרבה לנשוך, אך כמו שנכתב לעיל, נשיכה זו אינה מסוכנת, ולא חודר שום רעל אל תוך גוף האדם.

בועז ענבר

מופיע בעלון:
תגובות לדף