אשליות - יפתח רונן

אשליות

לגור בדירת פאר 

לחשוב שאתה מיליונר 

להתעורר אחר הצהרים 

ליד נערה או שתיים 

מכונית בצבע אדום 

לשיר שירי אהבה ושלום 

לטייל בחוצות העיר 

להכריז אני ראש העיר 

לא לעבוד לעולם 

לא לשרת שום אדם 

רק הראש בעננים 

מטפס שם במרומים 

אשליות .....

************

תקציב הקהילה בגבע לשנת 2015, מבוסס בין היתר על קבלת רווחים מאחזקות גבע בסך 6.0 מיליון ₪.

תקציב אחזקות גבע מבוסס בין היתר על כ 3.5 מיליון ₪ דיבידנד מחקלאות ומכון שקדים.

תקציב החקלאות מבוסס בין היתר על : יבול שקדים גבוה ב 20% מש"ק, מחירי תפוקות ( חלב, תבואות ) דומים לשנה קודמת.

תקציב מכון השקדים מבוסס בין היתר על יבול דומה לשנה קודמת .

כל הנ"ל לא יתממש השנה ובפער של עד 2.5 מיליון ₪, להערכת מרכז המשק.

עבודת חברי גבע וקצבאות חלף עבודה,מכסות 65% בלבד מסך השימושים השוטפים של הקהילה בגבע. אנו מהמרים על עתידנו הכלכלי בעולם של אי ודאות וסיכונים הולכים וגדלים.

המהלך היחיד שיכול להשפיע מידית הנו החלטה שמפחיתים את תקציבי החברים ב 10% ! ( כ 1.5 מיליון שקלים ) תקציבי החברים הנם התחייבות כמו כל הוצאה !

המסר הנו: שלכשיבוצעו ( בתקוה שיבוצעו ) צעדי ההתייעלות ( בקהילה ובעסקים ) אזי יוחזרו התקציבים , כעומק ההתייעלות יהיה עומק החזרת התקציבים.

מניסיון: כל עוד לא מפחיתים תקציבי חברים – לאף אחד אין אינטרס להתאמץ , בסוף זה הופך להיות בעיה של הגזבר וברירת המחדל הנה הגדלת החוב.

בהתנהלות הקיימת: כל שאר ההצהרות על התייעלות הנן מילים ריקות , התחום היחידי עליו ניתן להחליט באמת הנו השקעות.

והשנוי? בתקווה שנגיע אליו במהרה, אבל עד שנגיע, אסור לנו להמר על עתידנו!

יפתח.

מופיע בעלון:
תגובות לדף