מש"א - אלון קרל


עדכון תהליכים :

בשעה טובה נבחרו נציגי ציבור לצוות איתור מנהל לענף הבניין, ברכות לנבחרים!
מתוכנן לתאם ישיבת צוות איתור עם מועמדים לתפקיד, לראיונות, לשבוע הבא ונקווה שיימצא מתאים לתפקיד מבין המועמדים וענף הבניין יוכל לחזור ולפעול כהלכה לטובת הציבור.

נציגי ציבור למזכירות, גם כן נבחרו בהצבעת החברים, ברכות לנבחרים למזכירות!
כעת מוטל עליכם, ביחד עם שאר חברי המזכירות, אחד מהתפקידים המשמעותיים ביותר בחברה הקיבוצית. בהצלחה רבה!

נציגי ציבור לרשות הבינוי, נבחרו שניים חדשים, המצטרפים לעשייה בתחום, ברכות ובהצלחה!

צמצום\ריווח תורנויות.

בהמשך למגמה מזה זמן, צמצום תורנויות. בתקופה הקרובה, מאוד, נערוך צמצום בתורנויות ח"א - יום שישי ערב. על פי סקר קצר ובדיקה מתקבל הרושם שניתן להפחית את מספר התורנים בכל תורנות ערב שישי ובכך להגדיל את מספר הסבבים, בין תורנות לתורנות. הצלחת הצמצום תלויה במעט מאמץ מכל תורן ותורנית ותביא להגדלת הרווחה לכולם.

בחירת מזכיר\ה לגבע. כזכור צלילה תסיים את תפקיד מזכירת הקיבוץ בסוף שנה זו, 2015. מאחר ומדובר בתפקיד הראשון במעלה בקיבוץ ואף כלפי רשויות המדינה נראה נכון ויאה כי ייקום צוות איתור לבחירת המזכיר\ה הבא לקבוצת גבע. צוות האיתור, כשייבחר, יקבל החלטות בדבר ניהול התהליך לבחירת בעל תפקיד זה וידווח לציבור.

כל המעוניין! להציע עצמו או אחר לתפקיד חבר\ה בצוות איתור מזכיר\ה גבע, מוזמן לעשות כן. מוצע כי הצוות ימנה 5 חברים, יערוך למידה לגבי התפקיד, יגבש דרך העבודה, הגדרות תפקיד ויצא במכרז לציבור.

סוף שבוע נעים ושבוע חדש וטוב לאחריו

אלון קרל, מש"א גבע

מופיע בעלון:
תגובות לדף