זוית נוספת לראיה - רחלי וייס

זווית נוספת לראיה.... הכותרת לזכרו של נחמן רז- המגדלור הרוחני, ערכי  שכבה. תחסר לי מאוד.

מספר חברים ציינו את העובדה שלא הגיעו לשיחה חברים בעלי דעות אחרות מאלו שנשמעו." (מתוך ישיבת הסיכום של המזכירות ומוזמניה....)

מסקנה מתבקשת: המזכירות צבועה בצבע אחד.

מאז שוויתרנו על וועדת מנויים שהייתה וועדה המורכבת מנציגי ציבור וכפופה ישירות לאסיפה והעברנו את הסמכות למזכיר\ה, נצבעת המזכירות בפרופיל גילאים דומה ובעיקר בגוון דעות זהה, כזה שתואם לאיש היחיד ( בניגוד לוועדה- בעבר) שהסמכות בידיו למלא את שורות המזכירות. סביר להניח שמזכיר/ה לא יפנה להציע לחבר שדעתו לא נוחה לו או לא מתיישבת עם דעתו, או עם משהו שנמצא בסכסוך אישי איתו. גם השימוש במש"א כעלה תאנה, לא משנה עובדה זו. שהרי בהיות מש"א בידי אדם מבחוץ שלא מכיר אישית ולעומק את החברים, ברור שיש מי שלוחש אל אוזנו.... מה עוד שנהוג בגבע שמרבית החברים מחכים שייגשו ויציעו להם תפקידים והם לא יוזמים באופן אקטיבי פניה שכזו. השיטה אינה נכונה לדעתי ופוגעת באופי הפלורליסטי של הגוף האחראי להתנהלות של חיינו. אם לא נשנה את השיטה נשוב ונפגש בזה כל פעם מחדש.

יש להקים לצורך הצעת חברים לתפקיד נציג ציבור במזכירות- ועדה של 5 חברים המורכבים מגילאים שונים והאוחזים בדעות שונות – שיקבלו אישור למנויים בקלפי. וועדה זו צריכה לפעול באופן עצמאי ולהיות כפופה לאסיפה.

"מדוע אין תשובות? מדוע מסתפקים בהצהרות"?- (מתוך זווית הראיה האחרון של נחמן רז ז"ל)

מסקנה מתבקשת: פנה לעורך דין, או אז תקבל תשובה מהממסד ( סביר להניח כזו שעברה גם את עורך דין שמשי).

כל עוד אתה פונה כחבר בדרכים הלגיטימיות אותן קבענו לעצמנו לצורך העלאת שאלות, נושאים לדיון וכ'ו– למשל בדף השבועי- השאלה שלך נתקעת בתחתית הדפים לטיפול על שולחן הממסד. אך אם תהייה פחות "צמחוני", תארגן קבוצת חברים, תגיש תביעה משפטית, תעורר "רעש" ציבורי או אז תענה שאלתך או הסוגיה מהר מאוד. זהו מסר מסוכן שעובר מההנהלות שלנו לציבור... אין מה להלין עליו אחר כך, כשאנו נתקלים בתוצאה של ה"מסר" הזה.....

"רבים דברו על הצורך הדחוף בשינוי בקב' גבע" (מתוך ישיבת הסיכום של המזכירות ומוזמניה...).

מסקנה מתבקשת: אין כל קשר לוגי בין הבעיה לפתרון.

כל פעם נתלת הסיבה לצורך לעשות שנוי על קולב אחר, פעם דמוגראפי, פעם כלכלי, פעם חברתי. יש קבוצים מתחדשים ושיתופיים דלי אוכלוסין, במצב כלכלי וחברתי גרוע ולהיפך- לא צורת החיים יוצרת את ההבדלים. ומעל הכול כל עוד הבעלות על הרכוש שלנו תהייה משותפת , נהייה אחוזים זה בזה. נצטרך מערך של מוסדות שיטפל בדברים ( כמו היום) מוסדות אלו יכולים לתפקד לשביעות רצון הציבור או לא (כמו היום) נצטרך לקבל החלטות שנוגעות בכולנו (כמו היום) יהיו כאלה שיפרו החלטות אלו ויפנו לבתי משפט(כמו היום).....רק שבמתחדש הריבים הופכים למוקצנים יותר- כי בכסף עסקינן. (די לשמוע מה אנשים מוכנים לעשות היום בוויכוח על חצי מנה או מנה בחדר אוכל, כדי להבין מה הכיוון...)

עוד שאלה: היכן וועדת אסיפות? – חשובה ביותר לשמירה על נוהל תקין.......

                                                                                     רחלי וייס
מופיע בעלון:
תגובות לדף