זו דעתי - רוחלה רז

 זו דעתי

כל חבר שבחר לחיות בקיבוץ, חייב להכיר את תקנותיו ולמלא אותן.

אוי לאותה חברה שאין בה תקנון שהוחלט ברוב של חבריו.

יסודות חיינו הם לדעתי משמעת, כבוד החלטות, מלוי כהלכה יום עבודה, תרומה לציבור ככל יכולתו ושוויון לא יהיו בתוכנו עשירים ועניים.

בכל חברה יש כאלו שניחנו ביותר יכולות, ואשריהם בכך, אבל כל אחד ואחד חייב לתרום ולמצות את כוחותיו שלו, עד תומם.

כל אחד בתוכנו חייב למלא את ההחלטות שמתקבלות בצורה דמוקרטית, אפילו אם הן לפעמים לא לרוחו.

האם ישנו מקום בעולם שכל מה שמתקבל כאורח חיים, כולם מסכימים עמו בלב שלם? מותר לבקר נוהלים שנתקבלו, אבל חייבים לכבדם ולשמור על ביצועם.

נפקח עיניים נראה את הטוב שבתוכנו, ונדאג לקימוולהנות ממנו, אפילו אם איננו משלימים עמו בכול!

חובתה של המזכירות לטפל בחריגות ולא לדחות את הטיפול בהן, כי כאשר עניין לא מטופל בזמנו, קשה מאוד לאכוף את הסדר שקבעה החברה בהחלטותיה.

בתקווה שנדע לשמור, לכבד ולהעריך מה שיש לנו יוטב לנו מאוד, ולא נזדקק למהפכות.

רוחלה רז

מופיע בעלון:
תגובות לדף