תודה - משפחת גולן

תודה,

אנשי גבע היקרים,

רוצים להודות לכם על החיבוק הענק, ההקשבה וההשתתפות בשעותינו הקשות.

על כך ששמשתם לנו כמשפחה ונעניתם לכל בקשה.

על הלוויה מכובדת ויפה ועל כך שביחד אתכם לא שכחנו לאבינו את רגעיו היפים ותרומתו

למקום ולקבוצה.

תודה מיוחדת וענקית ליעל וצלילה שהיו שם בשבילנו לאורך כל הדרך.

                                                                                                         משפחת גולן.

מופיע בעלון:
תגובות לדף