משולחן מרכז המשק - רענן פרנס

 

סיכום חצי שנתי – התאמות הכרחיות בתוכנית המשק

 

לחברים שלום,

בימים אלו הסתיימה הפעילות של 6 החודשים הראשונים של 2015. עוד לפני שנציג דוחות מסכמים לציבור, אנו מבינים שהתוכנית לחצי השנה הבאה אינה יכולה להתממש והפערים החזויים לעומת התוכנית גדולים ומשמעותיים. בשל כך, קיימנו השבוע דיונים בוועדת כספים, בהנהלת אחזקות (הנהלה כלכלית) ובמזכירות.

 

עיקר הפער בהכנסות הצפויות נובע מהיקף יבולים נמוך בענף השקדים, וירידה משמעותית הצפויה במחירי קליפות השקדים. כמו כן, קיטוּן ביבול השקדים בכלל המטעים בצפון הארץ, כך שסך כמות הפיצוח תהיה קטנה יותר בהשוואה לשנים עברו.. בנוסף יש שחיקה במחיר המטרה בחלב פרות וכבשים, מחירים נמוכים בתבואות בשל שנת השמיטה.

אנו צופים כי, סך הרווחים החזויים יקטן ב 2-2.5 מיליון ₪ לעומת התוכנית.

 

בקרה מתנהלת עצמאית הן בתזרים המזומנים והן בפעילות השוטפת, מדיניות חלוקת הרווחים נשמרת.

הכנסות הקהילה מעבודת חברים נשחקות בהשוואה לתקופה מקבילה שעיקרן בירידה בכמות שעות עבודת חברים (ולא במספר החברים).

 

בשל כל אלה, קיימה ההנהלה הכספית וההנהלה הכלכלית דיון לקביעת מתווה התנהלות שעיקרו התייעלות כללית בכל ענפי המשק והקהילה.

 

עקרונות התוכנית :

1.     סגירת הפער באמצעות התייעלות וצמצום הוצאות בתהליך שייפרש על פני שנה וחצי .

2.     עמידה בהסכם החזר חוב לבנקים כמתוכנן: 5 מיליון ₪ בשנתיים. (כ 2 מיליון ₪ השנה ו 3 מיליון ₪ בשנה הבאה).

3.     קיצוץ והתייעלות של כ – 1 מיליון ₪ באחזקות ובתאגידים.

4.     קיצוץ והתייעלות של כ- 1 מיליון ₪ בקהילה.

 

את התוכנית המפורטת לקיצוץ ולהתייעלויות נכין במהלך השבוע עם מנהלי הענפים והפעילויות. ביום ג'  נקיים ישיבה משותפת לוועד אחזקות (הנהלה כלכלית) ולמזכירות להצגת ואישור התוכניות. לאחר מכן, תתקיים אסיפה לאישור התכנית.

מניסיון עבר אנו יודעים, שהכי קל לקצץ בתוכנית ההשקעות וגם הפעם אני מניח שלפחות חלק יקוצץ מתוכנית זו, אבל זה לא מספיק.

הפעם נדרש לשנות חשיבה,למצוא נקודת איזון חדשה לגבע. כזו המאפשרת קיום רמת החיים המותאמת ליכולת האמיתית שלנו וללא השענות על הגדלת חוב בבנק. את רמת החיים כפי שהתרגלנו אליה, הכוללת גם פנסיות ראויות ,גם קרן חיים ,גם רמה של עשירון עליון בבריאות ובחינוך ועוד,אין ביכולותינו לשמר עוד.

אנו נדרשים להתקיים מהכנסות עבודה ולהיגמל מהתלות ברווחים לטובת קיום החיים המשותפים.

עלינו להתאים את ההוצאות המשותפות להכנסות מעבודה.עלינו לבחון בעיניים כלכליות כל פעילות ופעילות, גם אם הן מתקיימות כבר שנים רבות. לבחון אלטרנטיבות, ולהפנות עבודת חברים, שימוש בנכסים לערוצים מניבים.

יש להתאמץ מחד ולעשות ויתורים מאידך.להגדיל מקורות מהשכרות, לאחד חנויות תחת קורת גג אחת, לצמצם שכירים גם במחיר של הורדת איכות השרות שאנו רגילים אליו, לעודד חברים לעבוד בתפקידים שהיום מועסקים בו שכירים.

 

אנחנו קוראים למנהלי הענפים והפעילויות,לבעלי התפקידים וכמובן לכלל החברים לקחת חלק ולתרום לתהליך, להציע הצעות לקיצוץ וייעול בעיקר בענפיהם לקחת חלק בעיצוב פני עתידה הכלכלי של גבע.

 

 

בברכה

רענן פרנס

מופיע בעלון:
תגובות לדף