דיווח מבקרה - יפתח רונן

 


יולי2015

ברצוני להביא לידיעת החברים דיווח כללי על הנעשה בבקרה.

השבוע הסתיים החציון הראשון לשנת 2015.

הנתונים המצטברים (אשר במועד כתיבת הדברים, עוד עשויים להשתנות מעט) בהתייחס לתוצאות ששת החודשים הראשונים בשנה- מצביעים על עמידה של בקרה בתקציב :

א.              המכירות המצטברות עד סוף יוני, נמוכות ב 1.5% מהתקציב היחסי לתקופה. (כלומר: השגנו 48.5% מהתקציב לכלל 2015) וגבוהות ב5.5% ביחס לתקופה המקבילה בשנה קודמת.

כיוון שבאופן די קבוע, החציון השני בבקרה מביא כ 52% - 53% מהמכירות השנתיות, הרי שניתן לומר שמבחינת מכירות אנו עומדים בתקציב שקבענו לעצמנו.

ב.               נתוני רווח והפסד לרבעון 2אינם בידינו עדיין, אך בהתייחס לחודש מאי אנו יודעים כבר כי עמדנו מעט מתחת ליעד הרווח היחסי ובשיפור של 5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

להערכתי, אם נתמיד בקצב המכירות הנוכחי, נסגור את הפער מהרווחיות המתוכננת כבר

ברבעון השלישי.

כפי שכבר דיווחתי בעבר, אנו משקיעים מאמצים וסכומים ניכרים בפיתוח פעילותנו בחו"ל בדגש על שווקי העולם החדש ( ארה"ב ודרום אמריקה ) וחצי הכדור הדרומי ( אוסטרליה ודרא"פ ) .

 אנו נמצאים בעיצומם של תהליכים  אשר יקחו זמן ויצריכו משאבים, בטרם ישאו פרי.

 אין פתרון קסם לניסיון להביא את בקרה למתווה צמיחה רווחית, אלא שורה של צעדים שהתממשותם מביאה בהדרגה לשנוי המגמה.

בקרה משקיעה על פי התכנית ובצורה מבוקרת, כאשר השנה מופנית השקעה מסיבית לפיתוח ולתבניות לייצור מוצרים חדשים כמו גם לשיפור אמצעי ייצור : מכונת הזרקה חדשה למפעילי השקיה , מכונת סימון בלייזר לאותם מפעילים שיפור קו האקסטרוזיה ועוד.

גם בתנאי העבודה לעובדים אנו משקיעים וכךשופצו לתפארת , שירותי העובדים במחלקות ההרכבה.

כל הנ"ל, בתוספת העברת הרווחים לגבע על פי התכנית, מביאים לתזרים מזומנים מאוזן פחות או יותר כך שמסגרת ההתחייבויות של בקרה לבנקים, עומדת על רמה דומה או מעט גבוהה לזו שהיתה בסוף שנת 2014 , כמובן בשנויים חודשיים של מיליון לפה או מיליון לשם שהנם סבירים בהתחשב בהיקפי הפעילות בבקרה.

 

 

 

בל"ג בעומרנעלנו את אירועי שנת ה 50 לבקרה:עשינו זאתבאירוע שזכה לתשבחות רבות מצד החברים, העובדים והאורחים.

לסיום האירוע ובאוירת ל"ג בעומר הדלקנו ( וכיבינו) משואות על גג המפעל.

 

אירוע זה שהיה בסימן הוקרה לוותיקי בקרה הקדים במעט את פטירתה של לאהל'ה גטריידה. ברצוני לשלוח תנחומים לאמי ולמשפחה. ימים לאחר מכן התבשרנו על פטירתו של גדעון גולן , אחד "משלשת המופלאים" (הגדרה של יואל) שהקימו את בקרה לפני 50 שנה, ובשם בקרה ברצוני להשתתף בצערה של אילנה ושל המשפחה.

עם זאת, האירוע המוצלח אבות לא מעטים לו:

הצוות המארגן בשיתוף חברי גבע ועובדים רבים מבקרה, הוא זה הזכאי לקרדיט, ואנו דאגנו לברך ולשבח את העושים במלאכה, באופן אישי.

דברים טובים קורים בבקרה:

קבוצת רוכבי האופניים של בקרה בחיזוקזניח מחברת יזהר הלוי, זכתה במקום ראשון בליגת רוכבי השטח למקומות עבודה.

בלטו בהישגים האישיים : רז יעקובסון – מקום ראשון לגילאי 30-40, יפתי שור – מקום שלישי לגילאי 40-50 !

מעורבות חברתית:  בחודשים האחרונים התחברנו לפנימיית כפר יחזקאל ( בית זינגר ) ואנו פעילים מולם בעשיה של מעורבות חברתית ותרומה למקום ולנערים השוהים בו.

יפתח רונן.

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף