משולחן המזכירות - צלילה

משולחן המזכירות

 

א.    אסיפת חברי קב' גבע נערכה ביום ב' 29.6.15

סיכום:

1.      שי דנצינגר יו"ר ו. ביקורת ענה לשאילתא:

ו. ביקורת נמצאת בתהליך מעקב על ביקורות קודמות בנושא רשות-הבינוי, ניהול ענף הבניין ותהליכי בנייה בשיכון הדרים. טיוטת ביקורת נמסרה למבוקרים. לאחרונה התקבלו הערותיהם , בימים הקרובים  תתכנס ו. ביקורת לאישור הדו"ח.

 הדו"ח יועבר למזכירות ולאחר מכן יוצג באסיפה.

2.      קבלה למועמדות בקבוצה: הדר ניר, יוסי שמש.

האסיפה מעבירה להצבעה בקלפי 10.7.15.

3.  אושרה בהצבעה באסיפה רשימת הלומדים שהגישה ו. השכלה.

4.נציגי ציבור לרשות הבינוי: חגית גוריון, יוחאי לימור.

האסיפה מעבירה להצבעה בקלפי. 10.7.15.

5.      נציגי ציבור (שלושה מתוך המועמדים) לצוות איתור רכז בניין:

גלעד רם, מירה ידין, אימי אלוני, עמיר נחשון, יוסי לימור, יובל גלילי.

 האסיפה מעבירה לקלפי . 10.7.15.

6.      מועמדים כנציגי ציבור למזכירות (שניים מבין שלושה)

הילי לוי (קליין), יורם ידין, עמיר נחשון.

האסיפה מעבירה לקלפי 10.7.15

******************************

 

פרסום "בעלי תפקידים" ברשות הבינוי עפ"י החלטת אספה –

נציב קבילות חברים – עמר רז

ו. דירותאילנה לב, דליה זבולון

לכל החונים במגרש החנייה

בבקשה לא לחנות מדרום לאדניות החדשות שעומדות מדרום לכולבו

וגם לא ליד האדנית (הקטנה) – שעומדת צפונית לשורת החנייה המערבית.

החנייה במקומות אלה חוסמת את המעבר לכביש הכניסה לתוך גבע.

תודה   ושבת  -  שלום

************

סיכום פגישת מזכירות וחברים (28.6.15 )

המזכירות יזמה פגישה עם חברים לשיחה שתעסוק בתמונת מצב בגבע, כפי שרואים אותה החברים.

כל חבר מזכירות הזמין לשיחה מספר חברים לפי בחירתו .

נכחו כ- 40 איש.

 

להלן סיכום נושאים שעלו בשיחה:

1.                  המצב החברתי/ציבורי מעורר דאגה. קבוצת חברים צעקנית יוצרת התנגדות לכל נושא שמועלה לדיון ע"י המימסד. קול הציבור הרחב אינו נשמע.

2.                  חברים מוצאים שפעולת המזכירות הנוכחית נכונה ובעלת משמעות לגבי תקינות החיים בגבע. יש לתמוך במזכירות ולחזק אותה.

3.                  חברים התייחסו לאירועי האסיפה האחרונה שפוזרה (היו שביקרו את עצם ביטולה), ביקרו את הבאת עו"ד וייסלר, באופן שנעשה, אך לא שללו קבלת חוות דעת משפטית נוספת.

4.                  רבים דברו על הצורך הדחוף בשינוי בקב' גבע ודרשו לקדם את הדיונים בנושא.

יחד עם זאת,  עד שיהיו שינוי וגם לאחריו, נדרשת התנהלות מסודרת, עפ"י החלטות ולא אנרכיה.

5.      דגש מיוחד ניתן לדרישה לפעול כנגד פורצי הגדר ומפרי החלטות, כדרך למנוע את הרס החברה מבפנים ושמירה על שלמותה.

6.                  מספר חברים ציינו את העובדה שלא הגיעו לשיחה חברים בעלי דעות  אחרות מאלו שנשמעו.

     להזכירכם, כי כל חבר מזכירות בחר את מי להזמין.

7.                  קיימת תחושה של נתק בין ההנהלות והציבור. נדרש לפרסם יותר אינפורמציה באופן שוטף, להביא מידע ולשתף ציבור בדיונים ובהחלטות.

8.                  חבר מציין כי יש להציג בפני הציבור שלוש אופציות:

א.                ניהול ע"י המזכירות הנבחרת.

ב.                 החלפת המזכירות.

ג.                   פנייה לרשם למנות ועד ממונה.

9.                  צוין כי המזכירות הנוכחית פועלת אך ורק בהתאם לתקנונים, הסדרים והחלטות שקבע הציבור. המזכירות עושה כל מאמץ למנוע אנרכיה, זהו מאבק שיש להתמיד בו בין אם בקיבוץ שיתופי וגם בקיבוץ מתחדש.

 

לצורך פעילותה נדרשת המזכירות ל"כלי עבודה" שהם תקנון האגודה ותקנונים שאושרו באסיפה.

יש לדאוג להלימה בין התקנונים השונים ולחתור ליישומם.

חברי המזכירות ימשיכו לדון בדברים שנשמעו בשיחה ויגבשו מתווה דיונים בנושאים השונים.

הביאה לדפוס צלילה

שבת שלום

*************************

מכתב

   צלילה שלום

1.      הוחלט בשנת 1998  למנות נציג של רשות הבינוי לחברות במזכירות.

2.      גם אם לא היתה החלטה כזאת זכאית המזכירות לבקש לצרף את נציג רשות הבינוי למזכירות. הנושאים בהם עוסקת המזכירות שלובים ומחוברים לנושאים של רשות הבינוי וקשה לתאר מצב שבו יש נתק בין שני גופים עיקריים כאלה.

חזקה על חברי גבע שיבחרו לראשות רשות הבינוי אדם שראוי מבחינת כישוריו ונסיונו לכהן גם כחבר במזכירות.

3.      גם המסורת והנוהג שנוהגים כבר למעלה מ-15 שנים למנות נציג של רשות הבינוי למזכירות מספיקים על מנת לתת תוקף ואישור למינוי.

כמובן שאם מישהו מתנגד לנוהג הקיים רשאי לערער ולהציע הצעה שונה וזאת בצורה הוגנת וללא הטחת האשמות. 

התגובה לאווירת ה"עליהום" המשתררת צריכה להיות של כל חברי גבע ולא עניין אישי של חברי המזכירות.

צבי בן-צבי

***********

בשבחי המזכירות של גבע

המזכירות פעלה בתקיפות בשני נושאים קריטיים בגבע.

1.                  קרנות ההשתלמות. בהמשך לעבודת ועדה בראשותי בענין קרנות ההשתלמות, המזכירות פעלה בתקיפות לשמור על כספי גבע. ומתוך 11 חברים שלא הכניסו את קרנות ההשתלמות נשארו שלושה שהמזכירות לא מרפה וממשיכה לטפל בשלושתם.

2.                  בענין חובות  האישיים.

ביוזמת יאיר עמית, התחילו לפעול להקטנת חובות החברים לגבע. ואחרי שנים של עבודה עם ענת נצר בגיבוי המזכירות ירדנו מ- 2מיליון שש מאות אלף שקל חוב החברים לגבע ל – 900,000 שקל כיום שמתוכם 800,000 סגורים בהסכמים בין גבע והחברים על קיטון החוב מידי חודש. ב – 180,000 הנותרים ממשיכים לטפל. אלה היו שתי המהמורות שיכולות היו להרוס את המרקם הפנימי של גבע. המזכירות התמודדה איתם. אלו מאבקים ששורפים חברים לעיתים ואנו חייבים לעמוד לצד המזכירות במאבקיה!

אלי גורן

מופיע בעלון:
תגובות לדף