אלה תולדות חוה - גדעון גולן

אלה תולדות חוה (המנגינה "השועל")

מילים: גדעון גולן


בראשית היה  הפלא

פתע אלוהים אדם עשה

ויאמר לו "תן לי צלע,

תיכף אעשה לך אשה.

היא תזמר

היא תבדר,

היא תחולל,

היא תהלל,

ותהיו שלושה".

 

ויאמר אדם בנחת:

"הן זקנת, מה החפזון?

אין אני צריך ספחת,

ליל שבת הגיע, לך לישון!

 

היא תהלל,

היא תקלל

היא תפטפט,

היא תתקוטט –

הרי ממש אסון"

 

אלוהים חייך בטעם

"הן טירון אתה ורך שנים.

שמע-נא לי אך זאת הפעם,

לפרקים טובה עצת זקנים.

היא תטפל,

היא תבשל,

היא תגהץ,

היא תשפץ,

וגם תלד בנים".

ויאמר אדם: "שמעני,

הדברים אינם מדוייקים.

מה תדרוש אתה ממני,

אם אתה אחד מרווקים?

היא תתגנדר,

היא תתעמר,

היא תעלב,

היא תתערב,

חסל איני מסכים!"

 

האדם עקש כסלע.

אלוהים טרוד ואין לו פנאי

בשנתו לקח לו צלע

וכפה עליו אשה כשי.

היא תהנה,

היא תגנה,

היא תשרת,

היא תשתלט

חוה היא אם כל חי.

מופיע בעלון:
תגובות לדף