משולחן המזכירות - צלילה

משולחן המזכירות


סיכום אסיפת חברי גבע 22.6.15

הנושאים באסיפה היו:

1.     תיקון שלושה סעיפים בתקנון האגודה.

2.     בחירת נציגי ציבור לצוות איתור מרכז בניין.

3.     צירוף שני נציגים לרשות הבינוי.

נכח באסיפה היועץ המשפטי של האגודה עו"ד יואב שמשי.

חברים הביאו את עו"ד ארי וייסלר מטעמם לאסיפה, ע"מ שיציג חוות דעת נוספת.

מהלך כזה דורש התנהלות שונה מהנעשה,כפי שמנחה תקנון האסיפות. ("ניהול האסיפה", סעיף 5).

עו"ד וייסלר התבקש לעזוב את האסיפה .מאחר והתפתחה מהומה פוזרה האסיפה ע"י יושבת הראש, המזכירה.

כשיועלה נושא התקנון שנית, יפעלו החברים עפ"י הנוהל של תקנון האסיפות ויוכלו להציג דעה נוספת.

*************

לקראת אסיפת חברי גבע תיערך ביום ב' 29.6.15  בשעה: 20:00, במועדון

סדר היום:

1.                 בחירת נציגי ציבור למזכירות:

מועמדים: הילי לוי, יורם ידין, עמיר נחשון

נדרשים שני נציגים מבין המועמדים.

יתקבלו השניים שקיבלו את מירב הקולות ולא פחות מ-50% ממספר המצביעים.

2.                 בחירת נציגי ציבור (נדרשים שלושה) לצוות איתור מרכז-בניין.

הבחירה בקלפי ברוב רגיל.

מועמדים: גלעד רם, מירה ידין, אימי אלוני, עמיר נחשון,יוסי לימור, יובל גלילי.

3.                 בחירת שני נציגים נוספים לרשות-הבינוי

מועמדים: חגית גוריון, יוחאי לימור.

ההצבעה בקלפי ברוב רגיל.

4.                 ו. קליטה מציגה את יוסי שמש והדר ניר למועמדות בקב' גבע עם סיום שנת קליטה.

הבחירה בקלפי ברוב רגיל.

5.                 ו. השכלה מציגה רשימת לומדים לשנת לימודים 2015-2016. ברשימה פניות חדשות ולימודי המשך.

שבת שלום

צלילה

מופיע בעלון:
תגובות לדף