תגובה - אלון קרל

 


נציגי ציבור לצוות לאיתור מנהל בניין

המועמדים לצוות איתור לבחירת מנהל בניין הם : גיל (גילגיל) רם, מירה ידין, איימי אלוני (השתתפו בצוות הראשון שראיין את המועמדים) ובנוסף הוגשה מועמדות על ידי : ערן גל,יוסי לימור, יובל גלילי ועמיר נחשון. כל המועמדים יובאו לאסיפה כהודעה ולקלפי לבחירה.

האם אין גבול לציניות.

מספר חברים מפרסמים מאמר הסבר, מאמר שהוא הטחת אשמה בי, באופן מקצועי ובדרך פעולתי עבור קבוצת גבע, מאמר הבא לתת הסבר מלומד מדוע לעכב את בחירת מנהל בניין, ובכך לפגוע בכל חברי הקבוצה. חברים אלה סומכים ידם, כפי שנעשה בעבר, על כך שחברי קבוצת גבע לא יטרחו לבדוק מה עומד מאחורי המילים, התאריכים ומספרים שונים אותם הם מפזרים בידענות רבה, נכון או לא נכון.

ובכן להלן מתוך התקנונים עצמם ומתוך הנספחים לתקנונים, שנכון שאלון קרל כחלק מעבודתו קידם אותם, ולא רק, לטובת חברי גבע. כזכור, אני אינני מגבע ואין לי שום רווח אישי מקידום תהליך זה או אחר, שכרי הוא הצלחתכם, בעיקר.

עקרונות מינוי ואיוש תפקידים (התקבל בקלפי 14.03.2014). המקומות בהם נזכר "נציג ציבור"

1.     בסעיף 'הגדרות' - "נציג ציבור" : חבר בהנהלה או ועדה, בין שנבחר ובין שלא.

2.     בסעיף 'תפקידים, האחריות לבחירה ודרך הבחירה, כללי'

נציגי ציבור במזכירות, הנהלה כלכלית, דירקטוריון תאגידים, גופי חוץ, בחירה בקלפי.

כלומר : אסיפת גבע אישרה כי "נציג ציבור" יכול שייבחר בקלפי ויכול שלא!

      אסיפת גבע קבעה כי "נציג ציבור" שייבחר בקלפי יהיה זה בהנהלות המוזכרות לעיל, בלבד.

בנוסף אם מכובדי היו טורחים, הרי שבנספח (קובץ אקסל) תחת ההגדרה "חברי ועדה נציגי ציבור" אין כל הנחייה לגבי דרך הבחירה, שוב למעט אלה בהנהלות מרכזיות, מופיעים באותו נספח, בהמשכו.

לא פחות חשוב להזכיר, כי הנוהל עליו מסתמכים החברים: מוקי ידין, יוסי לימור, יאיר קארו ויוסי רבי  נקרא ולכן גם מתייחס, לבחירת בעלי תפקיד וחברי ועדות והדרך לביצוע, הנוהל אינו מתייחס לצוותי האיתור של כל תפקיד ותפקיד, למעט אלו הנזכרים לעיל,בהנהלות מרכזיות. לכן דרך בחירת "נציגי הציבור" הייתה אכן על פי הנחיות האסיפה וכל ניסיון לומר אחרת, נגוע.

בנימה מבודחת, ידוע הכלל בשיווק ופרסום כי החשוב הוא ששמך נרשם כיאות, על כך תודות לכם. (7 פעמים)

בנימה חברית, מעולם לא מנעתי מחבר\ה עובד להיפגש איתי בכל עניין, אז למה להטריד את קוראי דף גבע.     

בנימה פולמוסית, לא צריך להרבות במילים ותאריכים כאשר הצדק קיים בדברייך, חידלו מדרך זו שאימצתם.

בנימה אישית, קוראים לי אלון אבל... תרדו מהעץ, זה לא לעניין ולא מהעניין.

סוף שבוע נעים ושבוע חדש וטוב לאחריו,

אלון קרל, מש"א גבע

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף