הזיות - רחלי וייס

סיכום כלכלי שנת 2014 – תהיות??

כלכלה – ירידה בפעילות העסקית של התאגידים והקבוץ של 1.4 מליון שקל, במהלך שנת 2014.

שאלה: מלבד דברים שאינם קשורים במעשה אדם ( עליית ערך הדולר, שנה שחונה, ירידת מחיר החלב וכו ) מדוע שדרת הניהול הכלכלי שלנו אינה מצליחה, לא רק להגדיל את העוגה אלא גם לא לשמר את גודלה ? 

הוצאות קיום- עליה בהוצאות הקיום שלנו ב- 2.1 מליון שקל במהלך שנת 2014..

 שאלה: מדוע מנהלי הקהילה שלנו עיצבו תהליך של הפרטת מזון שהגדיל את הוצאות הקהילה במעל למיליון שח  לשנה?

עבודה- ירידה בהכנסות מעבודה.

שאלה:בחוברת סיכום שנת 2014 שהונפקה על ידי שדרת הניהול שלנו- נכתב- 4 אנשים בגילאי עבודה אינם עובדים. נמסר לנו כי 8 אנשים נקנסו על אי עבודה חלקית או מלאה. בתקופה הקרובה חוזרים לגבע קבוצה גדולה של בנים חוזרים ומשפחותיהם (מעל 10) שנוספים לכוח העבודה של גבע.איך כל זה מתיישב עם הטענה לירידה בהכנסות מהעבודה?               שאלה: מדוע  אין התייעלות וצמצום בכוח עבודה קודם כל בקומת הניהול? מדוע תפקידים שהתנהלו בחצי משרה , או על ידי אדם אחד- התרחבו, בלי להוביל לעלייה או לשנוי בתפוקה? מדוע ראשי וועדות שניהלו וועדה בנוסף ליום העבודה מקבלים על זה היום ימי עבודה?

שכירים-  גידול של 300,000 בשכר שכירים.. מניחה שמרבית העלייה קשורה לתשלום עבודת השכירים בשדרת הניהול.( גזבר, מנהל קהילה, יושב ראש וועדה כלכלית, מנהל משאבי אנוש).

שאלה: מה נעשה כדי לאתר ולהכשיר אנשים משלנו לתפקידים אלו? ואם נעשה מדוע אנחנו הציבור לא מיודעים?

על תרומת העבודה של החברים לגודל " העוגה" ממנה אנו חיים אין עוררין. אך גם על השפעת טיב הניהול  על גודל "העוגה" אין עוררין.. בבואנו לסקור את הקבוצים המצליחים מבחינה כלכלית, שיתופיים ומתחדשים, ניתן לראות שהצלחתם תלויה במציאת נישה כלכלית מניבה( מה שנקרא גם מזל) ובניהול. בגנים של אותם חברי קבוץ אין יותר מתבלין החריצות. יש שם שימוש נכון במשאב האנושי. (שיחה עם מנהלת משאבי אנוש במפעל תמה אשר בקבוץ השיתופי משמר העמק הדגימה זאת יפה). זה חוזר ומדגיש שזה לא המה אלא האיך שעושה את ההבדל.    

מלבד ההתבססות על העבודה אנו חיים גם מדבידנטים שיוצרים התאגידים שלנו. חתירה לכיוון הגדלת העוגה באמצעות ניהול מקצועי, יצירתי, בעל מעוף, הוא חיוני. לעיתים חתירה זו דורשת בשלב הראשון השקעות שאמורות להניב מאוחר יותר. אך עלינו כציבור להיות ערניים. (באספה לסיכום הרבעון הראשון של השנה נכח ציבור דל של משתתפים) עלינו לבחון האם התפוקה הניתנת  על ידי בעלי התפקיד היא זו שכיוונו אליה ואם לא עלינו לעשות מעשה.

הוצאות משפטיות- עלייה השנה בכ-500,000- שח בהוצאות משפטיות.

שאלה: מה קרה שהשנה יש עלייה? . הרי תמיד היו חילוקי דעות בין היחיד לממסד. האם ניתן להטיל הכול על כתפי ה"ציבור המשתנה" או שמא זה קורה גם כי הממסד חדל להקשיב, לחפש פתרון, להתפשר?

אנו חייבים לחשוב על מנגנון פנימי שיאפשר להגיע לפתרון משותף בעת מחלוקות ויפה שעה אחת קודם.

רחלי וייס

מופיע בעלון:
תגובות לדף