מש"א - אלון קרל

קול קורא להגשת מועמדות ל "נציג ציבור" לצוות איתור לתפקיד מנהל בניין

בהמשך לאסיפת גבע שהנחתה את משאבי-אנוש והעוסקים בבחירת מנהל בניין להוסיף לצוות האיתור שלושה (3) "נציגי ציבור".

נערכה פנייה אישית, על ידי משאבי-אנוש, למספר חברים להשתתף בצוות האיתור, כ "נציגי ציבור".הפנייה לחברים בוצעה על פי ההנחיות שהתקבלו באסיפה (לא מרשות הבניין או מזכירות). צוות האיתור שכלל את שלושת "נציגי הציבור" נפגש עם המועמדים, התרשם וקבע את המשך התהליך, עד להצגת מועמד מתאים באסיפה.כל זאת מתוך הכרה בחשיבות ובדחיפות של הנושא ולמנוע את המשך הפגיעה בכלל החברים הנזקקים לשירותים השונים, הניתנים על ידי צוות הבניין.

לצערי, הטיפול המהיר, היעיל והמקצועי לא התקבל על ידי מספר חברים(מוקי ידין, יוסי לימור, יאיר קארו ויוסי רבי) שהגישו הסתייגות מתהליך בחירת "נציגי הציבור",הסתייגותם נדונה בישיבת המזכירות מ-  09/06/15.

המזכירות הביעה אמון בתהליך ובטיפול בו, שנעשה על ידי מש"א ואשר עמד בהנחיות האסיפה. עם זאת, ולאור האירועים סביב הנושא, החליטה המזכירות כי יש לנהוג במשנה רגישות ולהיענות לבקשת החברים (הנזכרים לעיל) וזאת למרות העיכוב שייחול בבחירת מנהל לבניין, כחודש לפחות.

חברים המעוניינים להיות "נציגי ציבור", בצוות איתור למנהל בניין, מוזמנים לפנות למש"א ולהגיש מועמדותם. הליך הבחירה ל "נציגי ציבור" יהיה באופן הבא: איסוף שמות המעוניינים – עד לצהרי יום חמישי ה- 18/06/15. שמות החברים יוגשו לאסיפה – מתוכננת ל- 22/06/15 ולאחר מכן יועברו לקלפי, לבחירת הציבור.

עם כלל חברי גבע, הנפגעים בכל יום מהעיכוב בבחירת מנהל בניין, הסליחה!

עדיין לא מאוחר להגיש מועמדות ל :

1.     נציג ציבור (1) - להנהלה הכלכלית.

(בעקבות פרישה של אחד מהנציגים)

דרישות מינימאליות לתפקיד :

זמינות להשתתפות בישיבות - חובה.

רקע והבנה עסקית\כלכלית – רצוי מאוד.        

פתיחות ורצון לתרומה למצב הכלכלי של גבע – רצוי מאוד.

2.     נציגי ציבור (2) - למזכירות גבע.

דרישות מינימאליות לתפקיד :

זמינות להשתתפות בישיבות – חובה.

פתיחות ורצון לתרום לקידום ענייני הקבוצה – רצוי מאוד.

יכולת התבטאות והבעת עמדה – רצוי מאוד.

השתתפות באסיפות– רצוי מאוד.

סוף שבוע נעים ושבוע חדש וטוב לאחריו

אלון קרל, מש"א גבע

מופיע בעלון:
תגובות לדף