משולחן המזכירות - צלילה

משולחן המזכירות

 

מישיבת המזכירות 9.6.15

המזכירות מביאה לציבור הצעה (חדשה) לתיקון שלושה סעיפים בתקנון האגודה, כמפורט בזאת.

כזכור, לא עברה בקלפי, הצעה רחבת היקף (תיקון של 46 סעיפים מתוך 125) לתיקון התקנון, שהוגשה ע"י צוות שהחל עבודתו ב – 2011.

בנוסף, בפסיקת ביהמ"ש בתביעתו של מיכה קארו נגד גבע, הובהר ע"י השופט, כי כמה מהחלטותינו הציבוריות אינן בהתאמה עם סעיפים בתקנון האגודה, על אף שהתקבלו ע"י הציבור באסיפה/קלפי ועוגנו בתקנונים.

במצב כמו שהוא, ניהול ענייני הקהילה, על אף היותו בידי גופים ציבוריים נבחרים ובהתאם להחלטות שהתקבלו ע"י הציבור, נתקל בקשיים מרובים ביותר.

ההצעה המובאת בזאת המתייחסת לסעיפים אותם ציין השופט בפסיקתו במשפט הנ"ל,

 עשויה לתת כלי ניהול בידי האחראים.

ההצעה נוסחה ע"י היועצים המשפטיים ונידונה במזכירות.

ביום ב' 22.6.15 תיערך אסיפה בה יידון הנושא.

חברים המעוניינים להגיש הצעה/נוסח משלהם לסעיף/פים המובאים בזאת, יעבירו את הצעותיהם במייל למזכירה.

ההצעות תועברנה ליועצים המשפטיים ותועלינה לדיון באסיפה.

אישור הסעיפים נעשה בנוהל של תיקון תקנון האגודה.

קוורום של מצביעים 2/3 מהחברים לפחות.

מתוך המצביעים 75% בעד.

שבת שלום

צלילה

תגובות לדף