סיכום רבעון ראשון 2015 בקהילה - איציק מור

משולחן מנהל הקהילה

לחברים שלום,

סיכמנו את  תקציב הקהילה לרבעון הראשון של שנת 2015 (ינואר- מרץ).

נתוני ביצוע  התקציב , נבדקו והובאו לידיעת מנהלי הפעילויות.

הסיכום נדו ןבמספר מסגרות:

·        במסגרת כל מרכז ענף באופן פרטני, תוך דיוןבביצועי הרבעון ותכנון המשך שנת הפעילות.

·        בישיבה משותפת עם מנהלי הפעילויות.

·        הצגת תוצאות הרבעון ודיון עם חברי המזכירות.

יש לקחת בחשבון, שהרבעון הראשון אינו משקף את חלקו היחסי בשנה (אינו רבע מהתקציב).

הכנסות והוצאות אינם שווים לאורך השנה.

עם זאת, סיכום הרבעון הראשון מצביע על עמידה בתוכנית  התקציב השוטף ותקציב  השקעות. הובהר : שישנם סעיפים בהם יש אי עמידה בתוכנית עקב חריגה בהוצאות, לעומת סעיפים אשר בהם קיים חסכון.

מקורות הקהילה

·        קיימת ירידה בהכנסות הנובעות מעבודה של עובדי חוץ עקב מהפסקת עבודה של מספר חברים ויציאה לגמלאות ובנוסף   יציאת חברים  לחופשה  מגבע. לעומת זאת, עלתה ההכנסות מהפנסיה של חברים.

סעיפים שקיים חיסכון-

1.     חינוך גיל רך וא-י"ב-חלק מהוצאות אינם זהות לאורך השנה העודף ינוצל בחלקו, במהלך השנה.

2.     ענף המזון-מצביע ברבעון על עמידה בתקציב עם עודף קטן , שינוצל בהמשך לשיפורים ותחזוקה.(כחלק מדוח המבקר ,בוצע שינוי מבני בענף, העברת משרד מנהל הענף למבנה המרכולית)

סעיפים שחרגו מהתוכנית-

1.תשתיות- חשמל ומים , אינם ממוינים ונמדדים בהתאם למשתמשים, הטיפול המתבקש הכנסת מונים, נעשית בדיקה ותובא הצעה בנושא.

2.סיבסוד רכב- שימוש מוגבר  של רכבי הסידור (הקהילה משלימה את  מחיר חיוב החבר).

3.הוצאות מזכירות- עלויות ליווי משפטי גבוהות.

השקעות

·        ברבעון זה המשכנו בשיפוצים הקטנים של בתי החברים, סיימנו את שיפוץ בית 150 והתחלנו בשיפוץ גדול (בית 140).תוכנית ההשקעות עומדת עדין לפני ביצוע ואני מקווה שנוכל לעמוד במשימה של ביצוע התוכנית ככל שניתן עד סוף השנה.

פעילויות נוספות שנעשו –תחזוקת כבישים לאחר חורף קשה שעבר.

תחזוקת מבנה "צבר" .

ועוד.

תודה לחברים העוסקים במלאכה היום יומית למתן שירות לחברי הקבוץ.

חברים המעוננים לקבל את סיכום הרבעון יפנו למנהל הקהילה.

בברכה, איציק מור

מנהל קהילה קבוצת גבע

מופיע בעלון:
תגובות לדף