משולחן המזכירות - צלילה

משולחן המזכירות

 

אסיפת חברי קב' גבע נערכה ביום ג' 26.5.15

באסיפה הוצגו דו"חות כספיים של שנת 2014 ע"י רוא"ח של ברית פיקוח.

האסיפה אישרה את הדו"חות.

מישיבת המזכירות

1.      מנהל הקהילה, איציק מור הציג בפני המזכירות דו"ח רבעוני (ינואר-מרץ)  של 2015.

2.      המזכירות דנה בנושא הרשאה (טלפונית) לפתיחת השער הראשי בגבע.

הציגו את הנושא אסף גוריון (רב"ש) ורן לוסטיג (אחראי לתקינות השערים).

כיום מצויות 2,200 הרשאות (מספרי טלפונים) לפתיחת השער. מצב זה מקשה על "סינון" הבאים לגבע.

תיערך ע"י אסף גוריון, בדיקה מחודשת לגבי כלל המשתמשים בשירות זה, במטרה לצמצם את מספר המורשים לפתוח את השער.

השער פתוח בשעות 05:30-17:30.

בקשות מיוחדות לאישור פתיחת השער (שלא ע"י המארח) יש לפנות  לאסף גוריון

שבת שלום, צלילה

***************************************

בני הגיל השלישי מטיילים  ( פגישה עם מוקי צור בעין גב)

 

צילום: דן פלג

מופיע בעלון:
תגובות לדף