משולחן המזכירות - צלילה

משולחן המזכירות


ישיבת המזכירות

ישיבת מזכירות, פתוחה לחברים, נערכה ביום ג' 26.5.15.

בישיבה נידון נושא אחד בלבד, אופן ההלימה / אי הלימה בין תקנון העבודה לתקנון האגודה, בסעיפים מסוימים, לאור פסיקת בית המשפט במשפט התביעה מיכה קארו נגד קב' גבע.

נכחו בישיבה היועצים המשפטיים של הקבוצה, עו"ד עומר כהן ועו"ד יואב שמשי.

חברים רבים שנושא יישום תקנונים ודרכי אכיפה של החלטות, חשובים להם, הצטרפו לישיבה ואף העלו שאלות בפני עורכי-הדין.

המזכירות תגיש את המלצותיה לאסיפה לסיכום ישיבה זו, בזמן הקרוב.

צלילה לקס – מזכירה

*************

בחירות לראשות המועצה האזורית הגלבוע

בואו להצביע ולהשפיע!

מועד הבחירות: יום ג' 2.6.2015.

מקום ההצבעה: מועדון לחבר בגבע.

שעות ההצבעה: 8:00-21:00 .

נא להצטייד בתעודת זיהוי בבואכם להצביע

מופיע בעלון:
תגובות לדף