דיון: סדרי עדיפויות בקליטת ילדים בחינוך - סיכמה מורן שבילי רז

משולחנה של ועדת חינוך שהתקיימה ב10/5/15:

בועדת החינוך האחרונה נידונה סוגיית סדרי העדיפויות לקליטת ילדי חוץ למערכת הגיל הרך:

בשנה האחרונה, ישנן פניות רבות של בני משק שעזבו את גבע, הבאים לגור בקרבת הוריהם (מחוץ לגבע) ומבקשים להכניס את ילדיהם למערכת הגיל הרך בגבע.

עד לשנה זו לא היה קושי לתת מענה לילדים/נכדים אלה במערכת.

 בד"כ היחידות אכלסו פחות ילדים מהתקן הנדרש, על צוות שהיה גדול יחסית, וקיבלנו בשמחה נכדים אלה למערכת.

בשנתיים האחרונות מערכת הגיל הרך עוברת שינויים רבים הנגזרים מדרישה להתייעלות, ועבודה מדויקת יותר על פי תקנים וחיבור לתקציב.

הפועל היוצא מכך, שקבוצות הילדים, כבר מבית התינוקות- גדולות יותר, והצוות קטן יותר (יש להדגיש-בהתאמה לתקנים הרצויים והמותאמים חינוכית!).

המשמעות של הדבר, שאם מבית התינוקות עוברים לפעוטון 16 פעוטות, ניתן לקלוט בשנה החדשה רק עוד שני פעוטות חדשים בהתאם לתקן.

אם עברו בשנה החדשה כל הילדים מהפעוטון לגנון, שיכול להכיל מקסימום     18 ילדים, אין אפשרות לקלוט בכלל עוד ילדים חדשים.

עובדה זו מייצרת מצב חדש, שבו על המערכת לסרב לעיתים, בלב כבד, לבני קיבוץ שעזבו ורוצים להכניס את ילדיהם למערכת, ולסבים שרוצים את נכדיהם במערכת שלנו/שלהם.

ומעט נתונים, נכון לשנת תשע"ו:

התפלגות ילדי המערכת לתחילת שנת תשע"ו עפ"י פנים וחוץ33

בתי אב לילדי גבע

סה"כ

47

ילדים

47.0%


37

בתי אב לילדי חוץ

סה"כ

43

ילדים

43.0%


7

בתי אב להורי חוץ בני גבע

סה"כ

10

ילדים

10.0%


 

100

 


נכון לשנה הקרובה- תשע"ו, נוכל לקבל פניות של נכדים רק לבית התינוקות (בהתאם למספר הילדים מגבע) ואחים של ילדי חוץ שכבר נמצאים במערכת

ושלהם אנו מחויבים על פי סדר העדיפויות לקליטה, עליו הוחלט בועדת חינוך ועבר את אישור המזכירות.

סדר העדיפויות לקליטת ילדים למערכת:

1.     ילדי חברי גבע

2.     ילדי חוץ להם אחים במערכת

3.     ילדים של עובדות במערכת

4.     ילדים של בני משק שעזבו להם סבים בקיבוץ

5.     ילדי חוץ חדשים.

הועדה דנה שוב בסדרי עדיפויות אלו והחליטה ברב קולות, שלא לשנות אותם, למרות ההבנה האמיתית לליבם של סבים הרוצים לראות את נכדיהם במערכת שלנו.

הטיעונים להחלטה זו הם:

§        ילדי החוץ הנמצאים כבר במערכת מהווים היום יותר מ50% ובזכותם מתאפשר לנו לקיים מערכת על פי עקרון השנתונים של 5 יחידות. בלעדיהם היינו מקיימים מערכת של בין שתיים לשלש יחידות המאוד לא מותאמות לצרכים החינוכיים של הילדים (לידה- 3, ו3-6) עלינו ללכת לקראת הורי החוץ ולאפשר להם לקלוט גם את האחים לתוך אותה המערכת, פיצול משפחות בין מערכות בקיבוצים שונים מקשה מאוד על המשפחות ולא רצויה.

§        מערכת הגיל הרך בגבע טורחת רבות לשמור על רמה גבוהה, אמינות ומקצועיות, במידה ונחליט להוציא ילדי חוץ בכל פעם שבן משק שעזב יבקש להכניס את ילדיו על פניהם, יפגע מאוד המוניטין של המערכת.

הטיעונים שמנגד היו:

§                            יש לתת לסבים ליהנות מהנכדים שלהם, נכדים קודמים לילדי חוץ אחרים.

§                            סבים שהשקיעו בקיבוץ את כל עבודתם וחייהם ובזכותם הקיבוץ מאז ומתמיד סיבסד את המערכת הזו, זכותם שנכדיהם יתחנכו במערכת על פני ילדי חוץ אחרים.

בדיון עלתה שוב ושוב ההזדהות הרבה עם הסבים וההבנה לליבם, שהיו רוצים לראות את נכדיהם מתחנכים במערכת שלנו. יחד עם זאת הטיעונים החינוכיים והמערכתיים גברו על טיעונים אלה והוחלט להשאיר את ההחלטה על סדרי הקליטה כשהיו.

סיכמה: מורן שבילי רז.

 

צילום אבשי בן-יהודה

מופיע בעלון:
תגובות לדף