דו"ח מצב חובות חברים - יאיר עמית

דו"ח מצב טיפול בחובות חברים.

לחברים שלום.

בתקופה האחרונה פעלה הועדה לטפול בחובות חברים בתקציב אישי באינטנסיביות רבה ולהלן סיכום המצב נכון ל – 30.4.15 .

החוב ירד מסך של – 2.600,000 מיליון ₪   ל– 972,649 אלף ₪ נכון לסוף אפריל 2015 .

להלן פרוט מבנה החוב.

120,444 אלף ₪ - חוב שותף בתקציב אישי.

על פי התקנון, חבר/ משפחה יכולים ליצור חוב לתקופה מוגבלת עד גובה סכום תקציב של חודש אחד. לכן חוב זה דינמי מאד ומשתנה כל חודש. רוב החברים סוגרים החוב מהר מאד.

544,813 אלף ₪ - חובות בהסדר החזר חודשי.

עיקרו ,הלוואות שקיבלו חברים/משפחות בגין מעבר לבתים חדשים ולכולם הסדר חתום להחזר חודשי שכולם עומדים בו בכבוד.

307,393 אלף ₪ חובות לא מוסדרים מסיבות שונות הנמצאים בטיפול מסור של הועדה והמזכירות.

ס"ה התוצאות טובות ונמשיך בסבלנות ובסובלנות לצמצם את מצבת החוב עד למינימום.

בברכה, יאיר עמית והצוות.


מופיע בעלון:
תגובות לדף