משולחן המזכירות - צלילה

משולחן המזכירות

 

אסיפת חברי קב' גבע נערכה ביום ג' 12.5.15.

בסדר היום: דיון כולל בהצעות לארגון תחום הבינוי בקב' גבע

(רשות הבינוי וענף הבניין).

נידונה הצעת המזכירות והנהלת רשות-הבינוי (יאיר קארו משך את הצעתו).

החברים הרבים (כ-50) הוסיפו הצעות לתוכנית המוצגת.

נערכה הצבעה לגבי כל הצעה, אלו שהתקבלו ישולבו בהצעה הכוללת, המפורסמת בדף.

ביום שישי 22.5.15, יערכו שני משאלים בנושא:

א –הצעה כוללת, כמפורט בדף.

ב – הגדרת כפיפות רשות הבינוי, כולל נוהל ערעור כמפורט בזאת.

(לאחר התייעצות משפטית).

כפיפות רשות-הבינוי

הצעה א' -  הרשות כפופה ישירות לאסיפה.

נוהל ערעורים: שלב ראשון – להנהלת הרשות, שלב שני – לאסיפה.

הצעה ב' – הרשות כפופה (ככל גוף ציבור-נבחר) למזכירות.

נוהל ערעורים: שלב ראשון – להנהלת הרשות, שלב שני – למזכירות

שלב שלישי – לאסיפה.

ההצעה שתתקבל תצורף להצעה הכוללת

שבת שלום

צלילה

מופיע בעלון:
תגובות לדף