תגובה לפרסום של מירי סלע - חברי המזכירות

לחברים

חברי המזכירות שנבחרו ע"י חברי גבע לייצגם בקבלת ההחלטות הנוגעות לכלל ההתנהלות השוטפת של גבע, מביעים להלן באופן פומבי את שאט הנפש והתסכול הגדול המלווה את כולנו, נוכח הנושאים שבהם נדרשים אנו לעסוק, לצערנו בתדירות הולכת וגוברת, הולכת ומתעצמת.

נכון כתבה מירי סלע בתחילת דבריה: "בעקבות ריבוי משמעותי של העסקת עורכי דין בהתנהלות הקיבוץ...." אכן עסוקים אנו באין ספור תביעות ובקשות לבוררות של חברים שזו דרכם למחות ולהתגונן נגד התקנונים ואורחות החיים, אותם קבלנו ברוב גדול בקלפי. מיכה ניצח במשפט בשל אי הלימה בין תקנון הקיבוץ ותקנון העבודה. טועה מירי ומטעה כאשר היא מייחסת את ניצחונו של מיכה "בהתנהלות בלתי הולמת של המזכירה".

אנו חברי המזכירות מוחים על הסגנון והמתקפה האישית כנגד ממלאי תפקידים, שכל "פשעם" הוא ניסיון להגן, ליישם ולפעול על פי התקנונים וההחלטות שקיבלנו- אנו חברי גבע, ברוב גדול בקלפי.

מסקנתה של מירי – "עד מתי נמשיך לממן עורכי דין, עקב מהלכים שגויים של המזכירה"? מקוממת ובלתי לגיטימית. כל ההחלטות בנושאים של מחלוקות בין החבר לקיבוץ, ואחרות מתקבלות ע"י חברי המזכירות ולא על דעתה הפרטית של המזכירה. לצערנו, רובן בעת האחרונה, עוסקות במתקפות ומחלוקות עם קומץ חברים שבחר ל"בעוט" באורחות החיים כפי שנוסחו עד כה ותוך כדי כך לשפוך את התינוק עם המים...

אנו מקווים שבמהרה נשוב ונקיים פה חברה מתוקנת ובריאה שעסוקה בחיים, בצמיחה  ומושתת על יחסי אמון מכבדים וחבריים .

חברי המזכירות:

ענת נצר, שרסטין רם, ענת לוין, סמדר פרנס, בועז ענבר, איתי לב, יעל זיו, אמירה ידין.

מופיע בעלון:
תגובות לדף