מנהגים חדשים(?) בגבע

מנהג חדש בא לגבע

שכנים/ות, בעלי בית,- מתנחלים  בטריטוריות שהן  שטחי ציבור, ומספחים אותן לעצמם. אלה הן מדרכות ציבוריות  או מדרכות המובילות לכניסות בבתי דירות המשותפים

המדרכות הציבוריות ושטחי ציבור הופכים לדעת המתנחלים עליהם לשטח פרטי שלהם שהמעבר בו לעוברים ושבים , דיירי הבית הסמוך למדרכה, תנועת קלנועיות, אופניים, בימבות, עגלות תינוקות , וכל השאר תלוי ברצונם של "המתנחלים" בכלל בלתי אפשרי!

ולראיה:


מדרכה הפכה לאיזור פרטי של משפחה יחידה שלא די לה  במרחב שלה  ...


קלנועית מיוחסת בעלת שתי חניות: האחת לטעינה במקום מוסדר (סככה ונקודת טעינה)


והשניה על המדרכה המשותפת לשתי הדירות החוסמת את הכניסה המערבית של הדירה ...

 

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף