101.חברים בודדים בגבע + אנקדוטות
חברים בודדים בגבע
אהרון הנרי
אליעזר הלוי
אסתר כתר
אריה רפפורט (לייבקה)
ברוך הילמי
ברוך דגון (פישקו)
דוד אלמליח
ד"ר זקס למל
נחום בר-יונה
קהת טורקישר
רחל רז

אנקדוטות
ישי עוזרי התחתן עם רחל גל.
רחל גל – האחות של צבי גל.
צבי גל התחתן עם יעל אבני.
יעל אבני – האחות של יוסף אבני.
יוסף אבני התחתן עם ברכה עוזרי.
ברכה עוזרי – האחות של ישי עוזרי.


תגובות לדף