דף 2165

דף מספר 2165 י"ט באייר תשע"ה 8 במאי 2015

אתר גבע www.kvgeva.org.ilהערות, כתבות, מכתבים, בקורת ומחמאות מהבית ומהפזורה אפשר לשלוח  ל  e.mail שלנו: daf@kvgeva.org.il.

עריכה והדפסה : נעה ידין  ועדנה לנדאו

עריכה באינטרנט: טל גולן  אייל אורן

 

ברכה לבקרה גבע ליום החג  מאי 2015 

לאנשי בקרה גבע

העובדים של היום והאנשים שעבדו גם ביום האתמול

ברכה מאיתנו אנשי כפר-חרוב ועובדי א.ר.י

פרקים של אתגר וצמיחה עברו על בקרה עד ליובל – פרק קטן אחד היה קשור לכפר-חרוב, ועל כך תודות.

הראשית הייתה שותפות בחשיבה. מהי התרומה האפשרית ליישוב החדש?

כאן התחיל הכל. בקרה הובילה כוון של תעשייה עוד לפני העלייה על הקרקע בכפר חרוב.

נרכשו מכונות  והחל ביצוע קבלנות משנה עבור בקרה. הכוון הזה כלל הכשרת עובדים שהגיעו מדי יום מכפר חרוב לגבע, הדרכה בכפר-חרוב, הטמעה של תרבות איכות, ואפילו יום מרוכז של אנשי בקרה שבאו עם מטאטאים ומברשות. ניקו והברישו את המפעל החדש, שהספיק לאגור הרבה לכלוך.

פרק שני היה כאשר נרכש מפעל א.ר.י ויובל גוריון איש גבע עלה לחמש שנים לכפר חרוב, ליווה וחנך את המפעל הצעיר והפך לאבן יסוד בצמיחה ובעיצוב.

יובל עבד בבקרה עוד שנים רבות והווה חולייה מקשרת בין המפעלים.

אנשים רבים בבקרה וגבע היו שותפים לקשר הזה – וזו הזדמנות טובה להודות לכולם.

לאמי  גטריידה שסייע בימים הראשונים וליואל פרנס ששמר על הקשר בהמשך.

וכמובן לאנשים הטובים שלימדו והדריכו בנושאי תעשייה בסיסיים.

את הזרעים שנזרעו באותם ימים אנו נושאים עד היום הזה.

איחולינו לבקרה לשנים של עשייה מוצלחת, התמודדות מתוך חוזק בשוק,והמשך יצירת ערכים של תרבות ארגון, חדשנות, חברות, אחריות ועשייה בקהילה.

מאיתנו עובדי א.ר.י וחברי כפר-חרוב.

אריאל שגיא

מופיע בעלון:
תגובות לדף